Dr. Data

- Diagnosticering af forsyningen og afhjælpning af symptomer gennem data

Med dette koncept tilbyder vi en workshop-baseret tilgang til data særligt for de små og mindre forsyninger. Vi tager udgangspunkt i de mange forskellige data, I har, analyserer og sammenkører dem på tværs for at se mønstre. Det giver et godt indblik og helt konkrete indsatsområder, hvor I kan skabe værdi med jeres data.  
 

Mange små og mellemstore forsyninger har et ønske om at være mere datadrevne, men det kan være svært at få overblik over hele forsyningens data, og hvor det giver mest værdi at starte. 

Vi har udviklet et koncept, vi kalder Dr. Data, fordi vi tager et sundhedstjek på patienten (forsyningen) og undersøger symptomer i form af data.

 

Sådan kommer man i gang

Et typisk forløb begynder med et opstartsmøde, hvor vi tager en dialog med de relevante parter. Derefter sender forsyningen en masse data til vores procesingeniører. Det kan være online data, analyser fra laboratorier og data fra vejrradarer. 

Vi bruger et par uger på at sammenkøre data fra alle kilderne og tager en dialog med kunden om “symptomerne” for at forstå sammenhængen. På baggrund af dette kan vi sammen finde baggrunden for, hvorfor symptomerne er opstået og dermed udforme et katalog til ideer for at lindre symptomerne. Det er vigtigt, at svarene tager udgangspunkt i det formål, som den specifikke forsyning har. Derfor vil resultatet være forskelligt fra forsyning til forsyning, fordi flere forsyninger kan have samme symptom udløst af forskellige årsager. 

 

Hvad kræver det? 

At I afsætter ressourcer til en workshop, leverer data og har lyst til at indgå i en dialog omkring, hvordan I får mest ud af jeres data. 

 

Hvad får man ud af det?

Ud fra vores gennemgang får I et idékatalog med forslag til, hvordan data kan bruges til at nå de mål, som forsyningen har både driftsmæssigt og i forhold til at lette de daglige arbejdsgange. 

Det behøver således ikke ende i forslag om en ny digital løsning. Det kan også være en top 10 checkliste over ting, man skal tjekke, når man er på anlægget. 


Nyborg Forsyning kunne reagere hurtigere og spare penge

I Nyborg Forsyning var de parate til at få mere ud af deres opsamlede data, da up-to-date indsigt var efterspurgt fra både ledelse og drift:

- Selvfølgelig er vi digitaliserede, og vi opsamler hele tiden en masse data. Men spørgsmålet er, om vi kan få noget mere ud af de data? Det ville vi gerne prøve at finde ud af, for vi har en formodning om, at vi ikke gør, men det er svært for os selv at afgøre. Vi havde brug for, at nogen kiggede på os udefra, siger Jan Sørensen, der er driftschef hos Nyborg Forsyning. 

De gik til os for at indgå en dialog omkring data. Ikke med intentionen om bestille et nyt stort digitalt system men simpelthen for at få nogen udefra til at se mønstre i deres data og komme med anbefalinger på den baggrund. Det resulterede i et helt konkret indblik: 

- Når det bliver præsenteret for os visuelt på nogle kurver, så kan vi jo godt se, at der er et problem her eller der. Det er også muligt, at der er sket indtastningsfejl, eller at noget ikke står optimalt. Vi fandt fx ud af, at vi kan lære af kurverne at dosere kemikalier alt efter fosfor mængden og dermed reducere brugen af kemikalier, hvis der er mindre fosfor i slammet. Havde vi kunnet se det på en kurve tidligere, så havde vi reageret på det og brugt kemikalierne bedre. Og dermed altså skånet både pengepung og miljø, fastslår Jan Sørensen.

 

Et eksempel på observation, som vi gjorde i forløbet med Nyborg. Her kunne de tydeligt se doseringen af kemikalier vs fosfor i udløbet.
Kontakt
Arvid Bruhn
Salgschef
M: 2760 0383
E: [email protected]

Julie Nielsen
Projektingeniør
M: 5213 0410
E: [email protected]

Fordele for den mindre forsyning:

  • Indblik i data
  • Mulighed for at høste lavthængende frugter
  • Konkret grundlag for at lægge langsigtet strategi
Hubgrade™
Med Hubgrade Performance kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med Hubgrade Performance tilbyder vi mere end 60 styringer.