Hvordan får vi grøn energi fra PtX, samtidigt med at vi bruger vandressourcen mest bæredygtigt?

Erhvervsfyrtårnsprojekt “Sekundavand - fra problem til ressource” vil undersøge mulighederne for at bruge problemvand som vandforsyning til en industri som PtX, der bruger store mængder vand. Det vil spare på grundvandet og reducere risikoen for oversvømmelser.

Erhvervsfyrtårnsprojekt “Sekundavand - fra problem til ressource” vil undersøge mulighederne for at bruge problemvand som vandforsyning til en industri som PtX, der bruger store mængder vand. Det vil spare på grundvandet og reducere risikoen for oversvømmelser. 

Projektet er støttet af EU’s Regionalfond og vil afprøve, om det er muligt at lave et cirkulært system, som leder problemvand til PtX industrien. 

Deltagerne er Klimatorium, VIA, Aarhus Universitet, Skovgaard Energy og flere forsyninger. Deltagelsen af mange forsyninger på tværs af Danmark sikrer, at projektet kan anvendes i praksis, og at det bliver forankret i forsyningernes virkelighed. 

Krüger, et datterseskab af Veolia Water Technologies, vil stå for ekspertviden om vand og vandkemi til at give input til renseteknologier, ligesom vi leverer bistand til projektledelsen:
 

Vi er meget glade for at være blevet en del af dette projekt, som vil løse en af samfundets og vandbranchens store udfordringer i forhold til udnyttelse af en knap ressource som vand, samtidig med at bidrage til grøn omstilling og energiproduktion. Grundelementet for PtX er den robuste og driftsikre vandteknologi, og der kan vi byde ind med viden og vores unikke teknologier.
- Theis Gadegaard, Markedschef i Krüger
 

Fra problemvand til ressource

Udover at PtX-anlæg kræver store mængder vand, så skal det vand, der skal bruges også være ultrarent vand. Opgaven bliver således at stille vores viden om, hvilken vandkvalitet, der skal bruges, til rådighed og hvilken vandkilde, der er mest optimal at anvende. I det konkrete tilfælde truer højt sekundært grundvand, og der bruges ressourcer på at aflede det til havet. Måske kan det anvendes i PtX i stedet. 

Tidligere har man udnyttet overfladevand til industrivand, men i en periode har det ikke været nødvendigt på grund af rigelige grundvandsressourcer. I takt med, at industrien bruger stadig mere vand, er det blevet nødvendigt at overveje andre vandkilder. Projektet vil således undersøge potentialet for at bruge terrænnært grundvand og renset spildevand som produktionsvand til PtX- anlæg.

Partnergruppen har allerede mødtes for at diskutere leverancer og for at vurdere det første udkast til model. En del af projektet er at bearbejde data via computermodellering, der kan illustrere og hjælpe med at forudsige, hvordan vi kan bruge sekundavand til at forsyne PtX. Modellen kan illustrere graden af forsyningssikkerhed ved at bruge alternative vandkilder, ligesom den viser, om vandkilder i oplandet kan give nok vand til et PtX-anlæg - og dermed sikre, at man ikke løber tør for vand. 

Læs mere om projektet på Klimatoriums hjemmeside: https://klimatorium.dk/projekter/sekundavand

Projektet er støttet af EU’s Regionalfond og danske partnere, der hvert år investerer  i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Kontakt
Markedschef
M: 2171 5194
E: [email protected]

Partnere i projektet

 • Klimatorium - Lead 
 • Lemvig Vand & Spildevand
 • Skovgaard Energy - bidrager med viden om PtX
 • VIA University - bidrager med viden om vandkvalitet
 • Aarhus Universitet -  bearbejder indsamlede data og sætter dem ind i en model til at forudsige, hvordan vi kan bruge sekundavand til at forsyne PtX
 • SEGES Innovation - arbejder med forskning og udvikling inden for landbrug og fødevarer
 • Krüger - bidrager med viden om vand og bæredygtige teknologier til vandrensning  samt bidrager med assistance til projektledelse.

Derudover bidrager flere forsyninger med at udforme projektet, så det bliver praktisk og forankret i virkeligheden:

 • Ringsted Forsyning
 • Vestforsyningen
 • Kalundborg Forsyning
 • Mariagerfjord Vand