Bedre energieffektivitet på Danmarks største renseanlæg

Krüger er valgt som underentreprenør på et stort projekt om bundbeluftning på Lynetten og Damhusåen, to af Biofos’ store renseanlæg ved København. Bundbeluftningsprojektet er en del af en kæmpe udbygning af Biofos’ renseanlæg, hvor vi skal etablere bundbeluftningen og udføre serrvice på anlæggene.

 

Modernisering af anlæg og bedre miljø

I dag udføres beluftning på Lynetten med overfladerotorer, som blev installeret i 90'erne. I forbindelse med at Biofos er i gang med en større udbygning af deres renseanlæg, har de ønsket at optimere energieffektiviteten, hvilket bundbeluftningen skal være med til at sikre. Projektet vil desuden forbedre rensningsprocessen til gavn for miljøet.
 

Udover bundbeluftningen skal vi opdatere det eksisterende el-anlæg, udbygge styring og kontrolsystemer (PLC) og foretage en mindre ombygning og renovering af beluftningstankene. Da anlægget skal køre under arbejdet, vil vi foretage en successiv ombygning af tanksættene, så københavnerne fortsat får renset deres spildevand. 
 

En optimeret beluftningseffektivitet og bedre behandlingskapacitet giver et mindre energiforbrug, hvilket er godt for miljøet. Den moderne styring på anlægget og el-systemet giver desuden en bedre drift på anlægget, hvilket også reducerer energiforbruget.

Vi glæder os til at installere moderne bundbeluftning på de her centrale renseanlæg. Optimering af beluftningen er godt for miljøet og bidrager til en bæredygtig udvikling af vandsektoren. Sidst men ikke mindst betyder opdateringen, at de over 1 million borgere i Københavnsområdet er sikret rensning af spildevand i mange år frem.
Christian Schmidt-Andersen
Projektleder hos Krüger


Serviceaftale som bidrag til Verdensmålene

Kontrakten indeholder også en serviceaftale, som vores Serviceafdeling skal varetage. Det er der flere fordele ved: dels en indgående viden om udstyret, som kommer kunden til gode, dels et vigtigt bidrag til Verdensmålenen via cirkulær økonomi. Som Afdelingschef Tom Korsgaard Jørgensen forklarer: 

Vi kender anlæggene rigtig godt, da vi allerede nu udfører service på dele af dem. Med den rette service, kan vi være med til at forlænge levetiden på det “gamle anlæg” indtil det nye sættes i drift. Efterhånden som det ældre udstyr udskiftes, kan vi faktisk også renovere noget af det gamle udstyr, som så igen kan anvendes på renseanlæg hvilket er godt for miljøet - det er i vores optik et fint eksempel på cirkulær tankegang.
Tom Korsgaard Jørgensen
Afdelingschef i Krüger Service

Om projektet

Wicotec Kirkebjerg er totalentreprenør på projektet.

Krüger er rådgiver på bundbeluftningsprojeket med BioMizing som underleverandør.

BioMizing er et dansk forsynings-/installationsfirma og agent for beluftningsdiffusorer. 

Biofos er Danmarks største forsyningsselskab. De driver 3 renseanlæg i København: Lynetten (1,0 million PE), Avedøre (0,4 million PE) og Damhusåen (0.35 million PE).

Projektet løber frem til 2027. 

Kontakt
Projektleder
E: [email protected]
M: 3093 1751

Vores løsning

Behandlingstrin:
●    Separate blæserhuse på tankene. 2 blæsere pr. Hus
●    Installation af nyt og advanceret måleudstyr
●    Udbygning af styring -og kontrol systemer til forbedret drift.
●    Blæsere udvalgt til at optimere effektiviteten (store og små blæsere), distribution i drift optimeret
●    Turboblæsere, magnetiske lejer 
●    Højeffektive blandere, 2 pr. tank
●    Højeffektive diffusorer 

Renseanlæg
Renseanlæg kan styres smartere. Det viser resultaterne fra projektet BlueGrid, som både har kastet viden og nye produkter af sig.