Jonstrup Vandværk sparer penge ved at optimere processer

Vandværket styrer bl.a. efter prisen på el

I 2022 byggede vi et nyt vandværk i Jonstrup i Nordjylland. Efterfølgende har vi optimeret flere processer, der sparer kunden for ressourcer.

Styring efter prisen på el

Krügers smarte softwareløsninger til indvinding af råvand kan planlægge indvindingen efter mange parametre bl.a. pesticider, virkningsgrad på boring, modtryk, ønsker om blanding af råvand og den enkelte borings ydelse.

På Jonstrup Vandværk er råvandsstyringen sat op efter spotmarkedet på el. Dvs. at der indvindes så vidt muligt, når el-prisen er lavest. Krügers software henter prisen på el 24 timer frem - og planlægger indvindingen efter dette, så der er vand i rentvandstanken, og man får en jævn indvinding. 

Med de nuværende meget svingende, og til tider meget høje el-priser, er der penge at spare ved at planlægge. Det er dog svært præcist at beregne besparelsen, da el-prisen blæser lidt i vinden.

Udover el-pris-styringen skal Krüger også montere frekvensomformere på alle boringerne for at reducere modtrykket i råvandsledningen og derved spare strøm.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning -
En rigtig spændende faglig proces. Dette vandværk har gevaldige udsving i produktionen, fordi det i vinterhalvåret skal det levere vand til et begrænset antal forbrugere, helt ned til 200m3/døgn, mens det om sommeren skal levere vand til Fårup Sommerland og 2.400 sommerhuse.