Krüger deltog i dioxinoprensning i Da Nang Airport

Behandling af 87.000 m3 forurenet jord og sediment

Den vietnamesiske og den amerikanske regering har siden 2000 samarbejdet om en løsning på Agent Orange og dioxinforekomsten. Den vietnamesiske regering er repræsenteret af landets forsvarsministerium i implementeringsfasen af miljøoprensningen i Danang Airport, mens USAID repræsenterer den amerikanske side.

Efter grundig vurdering af alle oprensningsmuligheder, herunder deponi og biologisk oprensning, pegede den amerikanske og den vietnamesiske regering på termisk oprensning eller In-Pile Thermal Desorption (IPTD) som den mest effektive og veldokumenterede teknologi til oprensning i Danang Airport.

USAID valgte TerraTherms IPTD-teknologi til behandling af de omkring 87.000 m3 forurenet jord og sediment i Danang Airport, bl.a. efter at USAID havde set Krügers overbevisende oprensningresultater med termisk oprensning.

Fremskridt på miljøanlægget i Danang Airport

IPTD®-metoden går ud på at placere forurenet jord og sediment i et terrænbaseret, tildækket og fuldt isoleret behandlingsanlæg for dernæst at udsætte jorden for opvarmning over flere måneder med det formål at nedbryde dioxinen. Som demonstreret i projekter af tilsvarende omfang i USA kan teknologien, sikkert og effektivt behandle jorden, så den lever op til vietnamesiske oprensningskrav.

Anlægget med jord og sediment er 70 meter bredt og 100 meter langt. Medregnes top- og bundisolering er anlægget 8 meter højt, hvilket samlet set giver mulighed for at behandle den forurenede jord i to omgange. Jord og sediment opvarmes med 1.254 varmelegemer til 335° C. På kun 20 dage blev varmelegemerne installeret, og 8 containere med styresystem, blæser og andet teknisk udstyr sendt fra Danmark til Vietnam. 

Målet var at møde de strikse oprensningskrav, samtidig med at vi minimerede yderligere miljømæssig påvirkning. Efter 20 måneder resulterede denne metode i oprenset jord, der igen kunne integreres i miljøet. 

Kontakt
Salgs- og Produktchef
M: 2048 5963
E: [email protected]
Jordoprensning
Giften Agent Orange, som blev anvendt under Vietnamkrigen, findes stadig på såkaldte ’hotspots’ i Vietnam. Men et projekt har fjernet giften helt i et af de stærkt forurenede områder.