Omdanner procesvand til grøn energi på Svaneke Bryghus

I samarbejde med Svaneke Bryghus har vi fundet en løsning på udfordringen med forhøjet svovlbrinteindhold i Svanekes kloakker. Efter Bornholms Regionskommunes mistanke om at spildevandet fra bryggeriet kunne være årsagen, har Svaneke Bryghus i samarbejde med os og Bornholms Bioenergi udviklet en innovativ og miljøvenlig løsning til behandling af procesvandspildevandet fra ølbrygning og tapning.

Svaneke Bryghus har taget et proaktivt skridt for at løse udfordringerne omkring det forhøjede svovlbrinteindhold i Svanekes kloakker. Efter Bornholms Regionskommunes mistanke om at spildevandet fra bryggeriet kunne være årsagen, har Svaneke Bryghus i samarbejde med miljøvirksomheden Krüger og Bornholms Bioenergi udviklet en innovativ og miljøvenlig løsning til behandling af procesvandspildevandet fra ølbrygning og tapning.

Sammen med miljøvirksomheden Krüger og Bornholms Bioenergi har Svaneke Bryghus fundet en innovativ måde at behandle bryggeriet processpildevand på. Fremover opsamles processpildevandet i en stor 70 m3 tank, der sammen med gærrester og mask fra ølproduktionen afhentes af BHS Logistics og transporteres til Bornholms Bioenergi, hvor den omdannes til biogas. 

Det lyder måske som en simpel løsning, men det har krævet mange timers arbejde at finde den optimale løsning på udfordringen med, hvordan vores spildevand skulle håndteres, nu hvor det lokale rensningsanlæg er overbelastet
- Steen Jespersen, direktør for Svaneke Bryghus


I alle de år bryggeriet har eksisteret, er spildevandet blevet sendt via kloak til rensningsanlæg. De seneste 4 år er det blevet opsamlet og neutraliseret med kemi, inden det er blevet ledt ud i kloaknettet og over til det nu overbelastede rensningsanlæg i Grisby. Dette resulterede i dannelsen af svovlbrinte, som det var tilfældet i foråret, og derfor har Svaneke Bryghus siden hændelsen på eget initiativ og bekostning fået Fugato til at hente spildevandet, og køre det til Rønne for at behandle det der.

”Det har været en bekostelig og meget besværlig proces at sikre den bedst mulige håndtering af vores spildevand, og derfor er jeg rigtig glad for vores endelige løsning, der eliminerer behovet for unødig kemisk behandling for at sikre den rette pH-værdi”, forklarer Steen Jespersen. ”Den nye praksis medfører ikke blot en reduceret miljøpåvirkning; den letter også belastningen på kloaksystem og rensningsanlæg i Svaneke. Vi håber på en cirkulær fremtid, hvor biogassen kan leveres direkte fra Bornholms Bioenergi.”

Georg Koefoed, driftsleder hos Bornholms Biogas uddyber processen: ”Procesvand fra Svaneke Bryghus bliver i dag recirkuleret til grøn energi og gødning til gavn for borgerne og landbruget på Bornholm. Sammen med andre lokale organiske affaldsstrømme som gylle, mask og slagteriaffald bioforgasser Bornholms Bioenergi procesvandet til el- og varmeproduktion, og sikrer, at alle næringsstofferne kommer tilbage til jorden i form af gødning. Det er både godt for vores klima og for vores jord.”

Det er miljøvirksomheden Krüger, der har rådgivet og stået for teknisk ekspertise til bryggeriets nye tiltag. Finn Skov Nielsen, Salgschef for industri hos Krüger udtaler:

I stedet for at der skal bruges energi på at behandle procesvandet, bliver procesvandet nu omdannet til CO2-neutral el og varme til bornholmske hjem. Samtidig reduceres brugen af kemi på bryggeriet, da procesvandet ikke længere skal pH-neutraliseres – og sidst, men ikke mindst, så mindskes belastningen på rensningsanlægget i Ristinge. Alt i alt en løsning, der er til gavn for hele Bornholm
- Finn Nielsen, Salgschef for Industri hos Krüger


"Vi er stolte over at være en del af denne banebrydende løsning, hvor vores procesvand nu omdannes til grøn energi. Som virksomhed arbejder vi konstant med vores grønne profil, og denne løsning afspejler vores engagement i bæredygtighed", afslutter Steen Jespersen.

Svaneke Bryghus forventer at fortsætte samarbejdet med Bornholms Bioenergi og Krüger for at forfine og udvide den grønne praksis og bidrage til bæredygtig udvikling på Bornholm.

Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]
Industri
Vi tilbyder markedets mest omfattende pakke af vandbehandlingsanlæg og løsninger til hele fødevareproduktionens faser. Vi sikrer jer fuld kontrol over vandkvaliteten i alle dele af jeres produktion og hjælper samtidig med at finde besparelser til gavn for økonomi og miljø.