Erhvervsfyrtårn for vandteknologi - PFAS i Sekundavand

I dette projekt vil en stribe partnere kortlægge relevante teknologier, der kan reducere PFAS i drænvand og regnvandsbassiner.

PFAS er et højaktuelt emne i vandbranchen, hvor omfanget og kompleksiteten af udfordringerne synes at vokse. Dette projekt vil kortlægge hvilke teknologier, der er mest effektive til at reducere PFAS i drænvand og regnvandsbassiner. 

Med udgangspunkt i to konkrete cases vil dette Erhvervsfyrtårnprojekt blandt andet undersøge de forskellige metoder, der findes til at reducere PFAS. Det skal også afsøge, om det giver mest værdi at koncentrere indsatsen omkring de langkædede eller kortkædede PFAS stoffer. Derudover vil projektet undersøge, hvordan restproduktet fra separationen skal håndteres.

Centreret om konkrete cases

Begge cases tager udgangspunkt i PFAS-udfordringen. Den ene case omhandler udfordringer med PFAS i drænvand, mens den anden har fokus på udfordringer med PFAS i regnvandsbassiner, herunder både vandfasen og sedimentet fra et regnvandsbassin.

Sammen skal alle parterne finde løsninger på aktuelle udfordringer for forsyninger.

Fra Krügers side er vi meget glade for at være en del af dette projekt. Vi deltager som rådgiver, hvor vi stiller vores ekspertise indenfor vandteknologi og PFAS til rådighed. 
Derudover ser vi frem til at bidrage med teknologiscreening og evaluering af business case
- Mikkel Stokholm-Bjerregaard, Innovationschef i Krüger
 

Kulfiltrering (GAC eller µGAC)

Denne metode behandler PFAS-forurenet vand ved adsorption til (mikro)granuleret aktiveret kul. Metoden er mest effektiv til behandling af langkædede PFAS-forbindelser, og kapaciteten afhænger af konkurrence fra andre stoffer, der kan adsorberes på kul. Når kullene er mættede med PFAS, skal de udskiftes. De brugte kul skal sendes til destruktion hos en modtager, der kan håndtere PFAS.

Ionbytning

Her behandles for PFAS ved adsorption til resin. Metoden er mest effektiv til at behandle langkædede PFAS-forbindelser. Kapaciteten afhænger af konkurrence fra andre stoffer i vandet, der kan bindes på resinet. Når resinet er mættet med PFAS, skal det regenereres eller forbrændes hos en modtager, der kan håndtere PFAS. Ved regenerering skal spildevandet med opkoncentreret PFAS-indhold opsamles og behandles. 

Membranfiltrering (NF eller RO)

Vi tilbyder også membranfiltrering, der behandler PFAS i vand ved en fysisk barriere (membran). Den har vist sig effektiv for både kort- og langkædede PFAS-forbindelser. Metoden behandler også andet - fx salte og kalk, og kan derfor muligvis kun anvendes på en delstrøm. Behandlingen giver en koncentreret spildstrøm, som efterfølgende skal håndteres. 

SAFF

SAFF er separationsteknologi, som faciliterer reduktion af PFAS-indeholdende vandmatricer ved at opkoncentrere PFAS-forbindelserne i et restprodukt som efterfølgende bortskaffes til nedbrydning. SAFF-processen udnytter PFAS-forbindelsernes fysisk-kemiske egenskaber og deres præference for at hæfte til overfladen af fine luftbobler, som et resultat af deres hydrofobe og hydrofile egenskaber.


Deltagere i projektet

  •  Klimatorium - Danmarks Internationale Klimacenter
  • Lemvig Vand A/S
  • Herning Vand 
  • Arkil
  • Fortum 
  • Krüger A/S

 

Tid og økonomi

Det oprindelige projektnavn er "Høfde 42", da oprensning af dette forurenede område var det oprindelige fokus. Sidenhen blev udbuddet udskudt, og fokus justeret til at handle om PFAS i sekundavand.

Projektet er støttet af EU’s Regionalfond med DKK: 57.230.505. 
Projektet blev afsluttet 31/8 2023

Kontakt
Mikkel Stokholm-Bjerregaard
Innovationschef, Forsyning Vest
E: [email protected]
M: 60 39 35 58
Rent vand og jord
Vi tilbyder både teknologier til at oprense PFAS forurening og til at afbøde påvirkningen af drikkevand og vandmiljø, så man sikrer, at forureningen ikke vender tilbage. Stofferne er en udfordring, men der er også hjælp at hente til at reducere PFAS og PFOS fra drikkevand, jord og spildevand.