Rent vand i Københavns Havn

En stribe smarte løsninger sørger for at holde vandet i havnen så rent, at vi kan svømme i det.

Det er ganske unikt for en hovedstad, at vandet er så rent, at man kan bade i det. Men det er ikke desto mindre, hvad vi kan bryste os af i København. Og det er vi i Krüger meget stolte over at have bidraget til. 

En gang var Københavns Havn en industrihavn med olie, kloakoverløb og affald fra industrien, som de fleste nok ville betakke sig for at svømme i. Når byen blev ramt af kraftig regn, kunne byens kloakker ikke følge med, så regn- og kloakvand strømmede ud i havnen. De tider er forbi.

I samarbejde med Københavns kommune og HOFOR har Krüger været med til at sikre, at der ikke løber spildevand ud i havnen. I afløbssystemet bliver vandet ledt ned til flere store underjordiske bassinanlæg, hvor vandet holdes tilbage, indtil der er plads til at lede det til et af Københavns store renseanlæg.

Der beregnes desuden løbende en prognose for, hvor meget vand der vil blive ledt til renseanlæggene fra afløbssystemet. På den måde kan renseanlæggene i god tid omstilles til at modtage mere vand og dermed reducere udledningen af spildevand andre steder. 

Siden etableringen af det første havnebad er vores digitale løsning, Hubgrade, brugt til at forbedre spildevandskvaliteten og reducere overløb fra byens renseanlæg.

HOFOR har 14 underjordiske bassiner, der holder havnen ren. De er placeret på strategiske steder i byen som under caféerne på Kvæsthusbroen, på Østerbro, ved Amager Strandpark og under Højbro Plads midt i indre by. Det største bassin kaldes Colosseum og har en volumen på 30.000 m3, hvilket svarer til 12 olympiske svømmebassiner.

Underjordiske bassiner reducerer kloakoverløb

Men før vi kom dertil, gik Københavns kommune, HOFOR, Krüger og andre sammen om at sikre, at der kun løber spildevand ud i havnen, når der ellers ville være oversvømmelser i byen. Under kraftig regn bliver vandet nu ledt ned til flere store underjordiske bassinanlæg, hvor vandet holdes tilbage, indtil der er plads til at lede det til et af Københavns store renseanlæg. På den måde beskyttes havnen mod overløb fra kloaksystemet. 

Hos Krüger har vi været med til at hjælpe med både design af bassiner og styring af, hvordan man holder mest muligt vand inde i afløbssystemet under kraftig regn.   

Der beregnes desuden løbende en prognose for, hvor meget vand der vil blive ledt til renseanlæggene fra afløbssystemet. På den måde kan renseanlæggene i god tid omstilles til at modtage mere vand og dermed yderligere reducere udledningen af spildevand andre steder. 

Siden etableringen af det første havnebad er vores digitale løsning, Hubgrade, brugt til at forbedre spildevandskvaliteten og reducere overløb fra BIOFOS’ renseanlæg i København. Med Hubgrade til renseanlæg er det muligt for renseanlæg at forudse og forberede sig på kraftig nedbør og reducere overløb på renseanlægget med op til 100%. Dette sker gennem en systematisk optimering og en mere datadreven kontrol til driftsfolket.
 

Kontakt
Innovationschef
M: 30708664
E: [email protected]
Rent vand
Krüger Stafetten er byens vådeste fest, som bliver afholdt hvert år som en del af Trygfonden Christiansborg Rundt. Med arrangementet markerer vi, at vandet i Københavns Havn er så rent, at man kan svømme i det. Alle kan være med, når vi svømmer rundt om Borgen i august.