Sejerø får fjernet salt i drikkevandet

Sejerø får nyt vandværk med membranteknologi, så drikkevandet på øen fremover får fjernet en del af saltindholdet og dermed lever op til de danske standarder for vandkvalitet. Det har hidtil været svært som følge af saltindtrængning i grundvandet.

 

Et nyt fælles vandværk bygget og drevet af Kalundborg Forsyning erstatter fire gamle og utidssvarende vandværker på Sejerø. Vandværket fungerer som et almindeligt vandværk, der ved at ilte og filtrere vandet fjerner stoffer som jern, mangan og ammonium. På grund af kystnære grundvandsboringer er der et højt saltindhold og et højt indhold af naturligt organiske stoffer i vandet. Derfor udstyres værket med et afsaltningsanlæg og andre teknologier, der er udviklet og designet af Krüger.

Saltet fjernes ved at pumpe vandet igennem SIRION™ membranfiltre - et omvendt osmosesystem, der fjerner 99 pct. af alle stoffer i vandet. Herved minder det om destilleret vand og mister de mineraler, som er med til at give en god smag.

- Det problem fortynder vi os ud af, da vi kun afsalter en del af vandet og derefter blander det med ikke afsaltet drikkevand. På den måde opnår vandet en god smag og vi overholder fortsat kvalitetskravene til drikkevand.

Alternativt skulle vi afsalte alt vandet, men så skulle der tilsætte nye stoffer, for at undgå at vandet bliver aggressivt. Samtidig er det billigere kun at behandle en del af drikkevandet, siger Frits Klemmensen, der er projektleder for Kalundborg Forsyning.

Det er nyt for det vestsjællandske forsyningsselskab at drive et afsaltningsanlæg. Faktisk er det sammen med et mindre vandværk i Yderby Lyng på Sjællands Odde et af ganske få afsaltningsanlæg på vandværker i Danmark.

 

Et stort løft til øen

- Vi skifter også de ældste af vandledningerne og vi opsætter målere, så vi kan måle forbruget i sektionsbrønde rundt om på øen. Samtidig slår vi to fluer med et smæk, da vi samarbejder med Fibia, så de kan udrulle fibernet, når vi nu allerede er i gang. Det er en attraktiv løsning for et øsamfund, siger Frits Klemmensen.

Hidtil har Sejerø borgerne og de mange sommerhusejere fået drikkevand fra de fire private moderniseringsmodne værker, der ikke var i stand til at løse saltproblemet. Derfor besluttede man at bygge et nyt fælles vandværk, hvor der også er lagt vægt på bygningsdesign, og hvor borgerne er inviteret helt tæt på og gennem vinduer kan kigge ind på anlægget. 

 

Spækket med moderne teknologi

- På det nye vandværk ilter man i en beholder under tryk ved hjælp af Krügers OXYDATOR™ teknologi, før det filtreres i for- og eftertrykfiltre med FILTRAFLO™ Dobbeltfiltrering. Herfra kommer det over i en stor vandbeholder og videre til RO anlægget, hvor vandet sendes med højt tryk igennem membranfiltrene, der fjerner salt og stort set alle andre stoffer fra vandet. For at sikre en hygiejnisk barriere inden vi pumper ud til forbrugerne, har vi installeret et energivenligt lavtryks UV-anlæg fra Trojan UV™ , siger Dennis Jørgensen, der er projektleder for Krüger.

Da der er stor forskel på vandforbruget sommer og vinter, er det en udfordring at drive vandværket. Om sommeren er der et forbrug på op til 36 m³ vand i timen, mens det kun er 2-5 m³ om vinteren. Behandlingsanlægget er bygget op med to linjer, så driften bliver mere fleksibel overfor variationerne.

Vandværket er 345 m2 stort med en behandlingskapacitet op til 45.000 m³ vand om året. Vandværket blev indkørt og afleveret i juni 2017.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Vandværkerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt.