Jyllinge Vandværk har indgået 3-årig kontrakt med Krüger

Den 14. august underskrev Krüger og Jyllinge Vandværk en kontrakt, hvor Krüger de næste 3 år skal bistå med, at vandværket fortsat leverer rent og sundt drikkevand til de 2.700 forbrugere i Jyllinge på det østlige Sjælland. Et grundigt beskrevet udbudsmateriale danner et klart grundlag for at udføre opgaverne, hvilket også fremadrettet vil sikre et drifts- og forsyningssikkert vandværk.

Jyllinge Vandværks mangeårige driftsleder går på pension den 1. september. Derfor valgte Jyllinge Vandværk at udlicitere driften af vandværket og udsendte i maj måned et udbudsmateriale til 3 tilbudsgivere med erfaring indenfor området. Vinderen blev Krüger. 

Samarbejdet startede med en workshop den 15. august 2023, hvor repræsentanter fra Jyllinge Vandværk og Krüger havde en udbytterig dag. Her gennemgik vi mål, rammer og det specifikke indhold af kontrakten, således at grundlag og mål er klart for de kommende tre år. 

Dagen bød også på en første gennemgang af vandværket og driftsopgaverne med den nuværende driftsleder Jan Andersen. Gennemgangen og den efterfølgende overdragelse, der finder sted over flere uger, giver et rigtig godt udgangspunkt for et tæt flerårigt samarbejde.

Vi glæder os til at få gavn af Krügers indgående kendskab til vandforsyningens installationer og arbejdsprocedurer, som jo er en central del af driftens arbejde. Krüger er også stærke på alle de procestekniske installationer inklusiv blødgøringsanlægget, som de var totalentreprenør på
- Morten Aagreen, bestyrelsesmedlem i Jyllinge Vandværk


Erfaring og specialister sikrer drift og sikkerhed

Krüger stiller med en række erfarne og fagligt dygtige serviceteknikere til at udføre opgaverne, således at Jyllinge Vandværk er sikret en robust driftsorganisation med redundans blandt medarbejderne ved ferie og sygdom. 

“Med os som driftspartner får Jyllinge Vandværk den professionelle leverandør, de har efterspurgt. Vi tilbyder bred erfaring indenfor alle aspekter af vandbehandling på og udenfor vandværker, ligesom flertallet af vores tilknyttede medarbejdere har erfaring med vandværket i forvejen. Præcis som den nuværende driftsleder kan de desuden være på stedet indenfor max 30 minutter, hvis der skulle opstå hasteopgaver. Dette vil sikre et drifts- og forsyningssikkert vandværk, der fortsætter med at levere rent og sundt vand til forbrugerne”, siger afdelingschef Søren Hoffmann fra Krüger.

Fra Krüger side ser vi frem til et tæt og løsningsorienteret samarbejde, og ikke mindst at sikre et driftssikkert vandværk i Jyllinge. 
 

Jyllinge Vandværk leverer vand til omkring ca. 2.700 husstande og institutioner, skoler, plejehjem, industri og erhverv. 

  • Årlig produktion: ca. 260.000 m3
  • 4 indvindingsboringer
  • 2 forskellige iltningsanlæg: En iltningstrappe og en bundbeluftning med diffusorer
  • 5 sandfiltre
  • Rentvandsvolumen på 870 m3
  • Blødgøring med ionbytteranlæg reducerer hårdheden af drikkevandet fra 21 til 10 dH
     
Kontakt
Afdelingschef
M: 2171 5195
E: [email protected]
Vandforsyning
Krüger leverer service og teknisk assistance til forsyninger og vandværker over hele landet.