Klar til tæt og innovativt partnerskab med Aarhus Vand

Rambøll har sammen med Krüger netop vundet en seksårig rammeaftale for Aarhus Vand på spildevands- og klimatilpasningsområdet. Dermed indgår Rambøll og Krüger nu i aftalekomplekset ’Vandpartner 2.0’, der sigter på at skabe bæredygtige forsyningsløsninger gennem udveksling af viden og udvikling af nye teknologier.


For at kunne udvikle og implementere endnu flere innovative og bæredygtige løsninger i stærke partnerskaber har Aarhus Vand og Favrskov Forsyning i løbet af 2021 udbudt 18 nye rammeaftaler, der alle træder i kraft den 1. januar 2022. 

Fem af aftalerne er på rådgiversiden, og her har Rambøll og Krüger netop vundet den såkaldte ’A3’-aftale ’Detailplanlægning Spildevand’, der omfatter detailplanlægning herunder hydrauliske analyser af fornyelse af spildevandsanlæg. Aftalen dækker geografisk  hele Aarhus Kommune, og den indbefatter adskillelse af regn- og spildevand, klimatilpasning, levetidsforlængelse og større ledningsomlægninger. 

 

Kompetente vandpartnere

Til alle rammeaftaler tilknyttes en partneringaftale. Det betyder, at Rambøll og Krüger de næste seks år indgår i aftalekomplekset på ’Vandpartner 2.0’ og dermed kommer til at bidrage til en række fælles mål inden  for blandt andet innovation, digitalisering og bæredygtighed.
 

Samarbejdskulturen i Vandpartner 2.0 bygger på et stærkt ønske om at lykkes i fællesskab. Aarhus Vand er derfor meget glade for at få Rambøll og Krüger med på holdet, og glæder os til at starte samarbejdet i det nye år
Ane Mølgaard Rasmussen
projektleder for Plan og Projekt hos Aarhus Vand

”Aarhus Vand er blandt de mest visionære vandselskaber – ikke blot i Danmark, men i hele verden – og det stærke fokus på at adressere det samlede vandkredsløb og udvikle bæredygtige løsninger i tætte partnerskaber flugter rigtig godt med vores ambitioner. Vi er derfor rigtig glade for og stolte af at have vundet denne aftale, og vi glæder os til et tæt og frugtbart partnerskab,” siger Annette Raben, direktør for Rambøll Vand i Danmark.

Rune Christensen, Afdelingschef for Afløb i Krüger supplerer: ”Vi er utroligt glade og stolte over, at Aarhus Vand har fundet, at Rambøll og Krüger kan bidrage til Aarhus Vands visioner på vandområdet. Vi ser især frem til, at vi i Partnerskabet sammen skal flytte på, hvordan man konkret implementerer Verdensmål i den daglige projektportefølje for hele det urbane vandkredsløb.   


Høje scorer på kompetencer og udvikling

I udvælgelsen har Rambøll og Krüger især scoret højt på de to parametre ’samlet organisation og kompetencer’ og ’udviklingsaktiviteter’. Aarhus Vand har vægtet kompetencedelen højt i kraft, at både Rambøll og Krüger kan stille stærke teams af medarbejdere med solid erfaring fra sammenlignelige opgaver. 

Styrkepositionen inden for ’udviklingsaktiviteter’ skyldes blandt andet, at begge virksomheder arbejder målrettet med innovation og digitalisering af vand- og klimatilpasningsområdet. 

Som globale virksomheder er begge partnere ydermere på forkant – og  i direkte berøring – med den seneste internationale udvikling. 
 

Kontaktpersoner

  • Annette Raben, direktør, Rambøll Vand i Danmark
  • Dorthe Pinholt, markedsdirektør, Rambøll Vand i Danmark
  • Christian Nyerup Nielsen, direktør for Rambølls division for Vandinfrastruktur og Klimatilpasning
  • Rune Christensen, Afdelingschef for Afløb i Krüger A/S 
  • Nikolaj Mølbye, Projektleder for Afløb i Krüger A/S 
Afløb og regnvand
Strategisk klimatilpasning gør det muligt at reducere skaderne fra skybrud markant, samtidig med at vandet udnyttes som en ressource, der bidrager positivt til det omgivende miljø. Effekten af klimaændringer, og tilpasningen, bør derfor tænkes ind i alle fremtidige projekter.