Krüger redder 1000 m2 vild natur i Store Åmose

I maj måned støttede vi Den Danske Naturfond i forbindelse med kampagnen Danmark Redder Natur. De penge har nu freddet et stort stykke land i Store Åmose på Vestsjælland, hvor naturen får lov at være vild for evigt. 

 

Den elegante røde glente flyver over højmosen på jagt efter føde. Lærken synger, og vibens dunede unger spankulerer rundt og hapser insekter i engene. Sådan beskriver Den Danske Naturfond området Store Åmose. Med donationen fra Krüger og vores medarbejdere har Naturfonden købt 100 hektar i Åmosen, Ulkestrup Lyng, som er en af de få sidste højmoser på Sjælland. Det sikrer nye levesteder for en række sjældne arter, ligesom uvurderlige stenalderbopladser også sikres. 
 

Mange bække små

Flere andre dyr og fugle som havørn, trane, kronhjort og en række andre spændende arter har deres liv her i et af landets største sammenhængende lavbunds- og moseområder. Området rummer allerede fine naturoplevelser, men naturen bliver endnu vildere, når vi har genoprettet eng og mose og skabt bedre muligheder for at besøge området. 
 

Projektet er forhåbentlig kun første skridt i en større naturindsats i Store Åmose i samarbejde med de tre kommuner Sorø, Holbæk og Kalundborg, Naturpark Åmosen, Slots- og Kulturstyrelsen og Miljøministeriet.

 

Bæredygtig indsats

For os var det helt naturligt at støtte indsamlingen Danmark Redder Jord, da mange af vores løsninger beskytter dyr- og planteliv. Vores løsninger er bæredygtige og bidrager til Verdensmål 3 og 13, som indsamlingen netop har fokus på. Det gør vi ved at muliggøre en effektiv klimaindsats , hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem udvikling af nye muligheder for grøn energi og reduktion af udslip af drivhusgasser, ligesom vi har en fokuseret indsats på at fjerne uønskede stoffer fra grundvandet og udledning til recipienter, der sikrer, at natur og miljø ikke tager skade.
 

Vi har fra starten af vores engagement i Verdensmålene involveret vores medarbejdere i arbejdet med alt fra gode ideer til udførsel. Derfor var vores bidrag også en holdindsats, hvor Krüger som firma valgte at sikre minimum 1000m2 vild natur, mens medarbejderne frivilligt havde mulighed for at donere et valgfrit beløb, hvilket mange ønskede. 
 

Om Danmark Redder Jord

Danmark redder jord er en fortsættelse af indsatsen “Danmark planter træer” fra 2019, som sikrede plantning af knap 1,1 millioner træer i nye, danske folkeskove og godt fire millioner kroner til bevarelse af dansk skov. Naturfonden sørger for at genoprette naturen og give plads til, at naturen kan udvikle sig på egne præmisser.
 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 2171 3872
E: [email protected]
Verdensmål
I juni blev vi auditeret af Bureau Veritas i Verdensmålene og blev certificeret! Det er en blåstempling af vores målrettede arbejde med bæredygtighed, ligesom det skærper vores indsats i forhold til miljø og bæredygtighed. Det kommer både kunder og miljøet til gode.