Legionella Test - nu med “blinke-dråbe”

Mærkning og certifikat - tag ansvar og gør det synligt

Krüger Aquacare introducerer en Legionella-ordning, som gør det nemt for beboere og brugere af en bygning at se, at de bygningsansvarlige har styr på kvaliteten og forsyningen af det varme vand.

Hos Krüger Aquacare giver vi din bygning en "blinke-dråbe," når dit varme vand testes, og der ikke er påvist Legionella.

Blinke-dråben giver dig tryghed i, at det varme vand er testet, og at der ikke er påvist Legionella. Dette skaber mere gennemsigtighed for såvel de ansvarlige samt brugerne.

Foruden mærket på bygningen udstedes samtidig et certifikat, som kan bruges til dokumentation sammen med testrapporterne.

Husk, at Legionella er en levende organisme, og at testen er et øjebliksbillede. Mange faktorer herunder forbrugsmønster og driftsforhold kan ændre billedet.


Sådan får I en "blinke-dråbe":

  • Der skal tages én vandprøve fra enten varmtvandsbeholderen eller første tappested.
  • Desuden tages en eller flere prøver på de fjerneste tappesteder.
  • Prøverne analyseres på et akkrediteret laboratorium, og der må ikke påvises Legionella. Ifølge standarden betyder det, at resultatet er under detektionsgrænsen på 100 CFU/l
     
Kontakt
Salgsingeniør,
Legionellabekæmpelse
Krüger Aquacare
M: 6037 0730
E: [email protected]
Legionella
Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. Derfor gennemgår vi varmtvandssystemer, tager legionellaprøver, foretager legionellaanalyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella. Legionella kan blandt andet bekæmpes med klordioxid og legionellafilter, så det sikres, at vandet er sundt, og at risikoen for legionærsyge reduceres markant.