Milanos største renseanlæg opnår store driftsbesparelser

- og genanvender vand til landbruget

Ét af de særlige forhold ved Nosedo Renseanlæg i Milano er den store andel af behandlet vand, som genanvendes i landbruget til vanding af marker med brug af vandingskanaler tilbage fra middelalderen.

Renseanlægget er med en kapacitet på 1.250.000 PE et af det største i Europa, der genbruger spildevandet til landbrugsformål: “Vores udfordring er at sikre de bedste betingelser for genanvendelse af vand”, siger CCO ved Milan Water Services, Andrea Aliscioni. 

Derfor bliver spildevandet ikke blot behandlet for overholdelse af gældende udlederkrav, men også med det formål at genanvende vandet
forklarer Francesca Pizza
Procesleder, Nosedo Renseanlæg


Online løsning gav betydelig større hydraulisk kapacitet

Nosedo havde brug for en løsning, der kunne integrere optimeringen af kloaksystemet og renseanlægget med muligheden for at kunne udvide den til at omfatte hele Milanos afløbssystem. Formålet var driftsbesparelser i form af et betydeligt reduceret energiforbrug og kemikalieforbrug. Derudover var der et krav om bedre håndtering af de store biologiske belastningsvariationer, et bedre procesoverblik og færre manuelle justeringer for driftspersonalet. Sidst men ikke mindst havde Nosedo brug for en større hydraulisk kapacitet i den biologiske proces for at opnå en bedre håndtering under regn.

For at imødekomme de behov valgte de følgende Hubgrade™ Performance styringer: 
Fase og ilt, omrøring (denitrifikation tank), beluftning, returslam, slamalder, standby (biologisk linje), P-fældning, sandfang og nitrat-recirkulation. 
 

Hubgrade Performance som værktøj gør det muligt for operatører at træffe beslutninger i realtid om processen
Francesca Pizza
Procesleder, Nosedo Renseanlæg

Resultater over det forventede efter 9 måneder

På ni måneder har Milanos største renseanlæg opnået en imponerende energibesparelse på ~25% og ~80% besparelse på FeCl3 til P-fældning ved hjælp af online styring.  

Projektet er ikke afsluttet endnu, men efter 9 måneders drift har Nosedo opnået følgende resultater: 

Driftsbesparelser:
*Energibesparelser ~25% i biologien til:
- Beluftning i biologi 
- Omrøring i biologi
- Pumpning af returslam
- NO₃-recirkulation samt
- Beluftning i sandfang ~9%
*Kemiske besparelser:
- P-fældning FeCl3 ~80%
*Reduktion af kemisk slam
*Stabil drift med mindre behov for manuelle justeringer ved varierende belastninger
*20 - 30% øget hydraulisk kapacitet ved regn

Hubgrade Performance [...] øger vores ydeevne ved at øge den hydrauliske kapacitet under regn. Det er en smart løsning med stor effekt.
Andrea Aliscioni
CCO ved Milan Water Services
Kontakt
Produktchef
M: 2632 7303
E: [email protected]

Med en kapacitet på 1.250.000 PE er Nosedo Milanos største spildevandsrensningsanlæg med fuld nitrifikation og denitrifikation.  

Nosedo har følgende Hubgrade Performance styringer: 

 • Fase og ilt
 • Omrøring (denitrifikation tank)
 • Beluftning 
 • Returslam
 • Slamalder
 • Standby (biologisk linje)
 • P-fældning
 • Sandfang
 • Nitrat-recirkulation
   
Online styring
Water Authority Vallei en Veluwe vælger endnu engang at optimere med online styring for at forbedre fjernelsen af kvælstof og opnå driftsbesparelser ved hjælp af Hubgrade Performance (det tidligere AQUAVISTA Plant).
Hubgrade™
Med Hubgrade Performance kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med Hubgrade Performance tilbyder vi mere end 60 styringer.