Miljøet fik tidlig julegave fra Folketinget

630 millioner afsat på finansloven til de danske generationsforureninger

Der er opnået politisk enighed om at bevillige 630 millioner kr. på finansloven til at fjerne flere danske generationsforureninger. Hermed er årtiers strid om, hvem der skal betale for oprensningen af Danmarks mest forurenede områder endelig afgjort. Det er et kæmpe fremskridt for miljøet og en rigtig god nyhed for grøn dansk teknologi, der kan løfte opgaven og ikke mindst for de danskere, der lever tæt på forureningerne.

 

Midler afsat til flere generationsforureninger

Som resultat af Finanslovsforhandlingerne har Folketinget afsat midler til betale for at oprense forureningerne med udgangspunkt i den prioritering, som Danske Regioner har udarbejdet. Det betyder bl.a., at forureningen på Høfde 42 står i kø som en af de første til at blive renset op. Her er store mængder pesticider og kviksølv deponeret helt tæt på Vesterhavet.

Regionerne har ansvaret for at planlægge arbejdet og udbyde opgaven med at gennemføre de konkrete oprensninger.
 

Booster dansk eksport og beskæftigelse

Oprensningsprojekter af den størrelsesorden og kompleksitet vil føre til øgede beskæftigelses- og eksportmuligheder. Alene oprydningen på Høfde 42 og den gamle Cheminova fabriksgrund vurderes at skabe 100-150 nye danske arbejdspladser.

Maiken Faurbye, afdelingschef i Krügers afdeling for jordforurening, hilser derfor bevillingen varmt velkommen:

“Oprensningerne vil uden tvivl gavne de lokalområder, der længe har været stigmatiseret på grund af forurening. Aftalen vil nemlig gavne turismen og sikre nye grønne arbejdspladser både lokalt og hos de virksomheder, der leverer teknologierne. Derudover er det selvfølgelig en kæmpe miljøgevinst, at vi nu får fjernet en seriøs trussel mod vores natur og sundhed. Vi glæder os derfor ekstra over, at oprensningerne efter mange års tovtrækkeri endelig er blevet prioriteret på finansloven.”

Administrerende Direktør i Krüger, Leif Bentsen glæder sig også over nyheden:

”Vi har investeret meget i udviklingen af vores oprensningsteknologi, og vi glæder os til at byde på opgaven. For en virksomhed som Krüger vil det betyde rigtigt meget at have markante referencer, som vi kan vise frem for vores kunder, og dermed bane vejen for dansk greentech i udlandet”, fortæller Leif Bentsen.
 

Krügers bæredygtige teknologi har bevist at kunne klare opgaven

Krüger har med et MUDP-støttet pilotprojekt tidligere demonstreret, at det er muligt at fjerne de 110 ren ton gift, der ligger indkapslet på Høfde 42 i Vestjylland. Med vores termiske oprensningsmetode kan vi foretage oprensningen på stedet, uden at der er brug for at transportere jorden væk. Det er en bæredygtig metode, der er i stand til effektivt at oprense forureningen uden at efterlade store mængder restprodukter. Det er tilmed muligt at bruge grøn strøm fra fx vindmøller til oprensningen.

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 2171 3872
E: [email protected]
Jordoprensning
Formålet med pilottesten er at undersøge om det er muligt ved hjælp af on-site konduktiv opvarmning effektivt at fjerne forureningen inkl. kviksølv fra jord på Høfde 42.

Disse 5 generationsforureninger prioriteres først:

  • Himmark Strand
  • Kærgård Klitplantage
  • Det tidligere Grindstedværket
  • Høfde 42
  • Cheminovas gamle fabriksgrund

Derudover er der yderligere 5 generationsforureninger, som regeringen, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet har givet håndslag på at drøfte senere.