Miljøfirmaet Krüger lancerer vækststrategi og styrker fagligheden

Med en ambitiøs vækststrategi har Krüger tilført ressourcer til forsyningsområdet, internationale projekter, digital innovation og industri. Ændringerne trådte i kraft 1. oktober.

Vand er centralt for liv, men vi bruger mere af det, samtidig med at der kommer mere regnvand. Som firma er vi eksperter i klimasikring, at rense spildevand og genanvende vand til gavn for nutidens og fremtidens generationer, og tilbyder således mange af de løsninger, der kan være med til at løse klimaudfordringerne. Derfor styrker vi nu vores forretning ved at allokere ressourcer og opbygge kompetencer på de forretningsområder, hvor vi i endnu højere grad kan levere de løsninger, der er efterspurgt af vores kunder og intensivere den grønne omstilling. 

Det betyder, at Krüger fra d. 1. oktober har samlet kompetencerne inden for drikkevand, spildevand og afløb på tværs af organisationen i Forsyning Vest og Forsyning Øst. Det giver unikke muligheder for vækst og øget fælles faglighed, ligesom vi kan prioritere ressourcerne skarpere til glæde for vores kunder. 

Industri og digitale kompetencer styrkes

Derudover etablerer vi nye afdelinger, der skal dække det behov i markedet, hvor vores viden kan gøre en forskel: Digital Innovation og Industri. Digital Innovation har det formål at skabe øget værdi ud af data og accelerere den grønne omstilling. Denne afdeling etableres d. 1. december.

Der er også et stort vækstpotentiale på Industriområdet, hvor vi besidder markedsledende viden inden for industriel vandbehandling og vandteknologi. Den position ønsker vi at udbygge ved at oprette en dedikeret afdeling, som sammen med vores serviceafdeling Krüger Aquacare kan levere en komplet pakke af vand til industri. 

Internationale vækstambitioner

Vi har også en ambition om at vækste uden for landets grænser. Der er et stort marked for vores knowhow i Norge, hvor flere renseanlæg skal leve op til nye udledningskrav, ligesom det svenske marked er interessant i forhold til vores kompetencer. Derudover er vores specialviden om oprensning af forurenet jord og grundvand efterspurgt i Europa, hvorfor vi tilfører tekniske ressourcer, der vil arbejde med komplekse, internationale projekter, som gør en reel forskel for vores planet og dem, der bor på den. 
 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]
FN's Verdensmål
Vi tror på, at vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”, og i 2021 blev vi certificeret i FN's Verdensmål af Bureau Veritas som en blåstempling af vores indsats.