Mød Giovanna Gomma - “Jeg er stolt over at bidrage til en bedre verden”

Som nyuddannet fra Italien søgte Giovanna målrettet efter et job, hvor hun bidrog til den grønne omstilling. Læs her hvordan hun oplever at gøre en forskel med sit arbejde, og hvordan opgaver, trivsel og arbejdsglæde går op i en højere enhed.

Vi har både erfarne og nyuddannede kollegaer og folk fra mange dele af verden. Her kan du møde Giovanna fra Italien, der blev ansat lige efter universitetet, hvor verden lå åben. En ting var hun dog helt sikker på: Arbejdet skulle være meningsfyldt.

“Jeg var lige blevet færdig fra Via University College med en bachelorgrad i maskinteknik. Jeg var usikker på, hvilket brancheområde, jeg ville arbejde indenfor, men én ting var sikker: Jeg ville bruge min viden og færdigheder til positivt at påvirke den verden, vi lever i. Derfor blev min interesse straks vakt, hver gang jeg havde mulighed for at læse om Krüger, Danmarks stærkeste førende virksomhed på miljøområdet, som jeg fulgte på LinkedIn.”

Giovanna blev ansat som maskiningeniør i afdelingen for internationale projekter, Global Engineering. Her er der mange nationaliteter og en hverdag med komplekse vandbehandlingsprojekter på tværs af grænser. 

“I øjeblikket arbejder jeg på spildevandsprojekter i Norge, hvor jeg udfærdiger tekniske tegninger til procesdesign med aktiv brug af 3D værktøjer som Plant 3D og Revit, levering af dokumentation, specifikation og indkøb af udstyr og komponenter, dialog med leverandører og kunder, planlægning og udførelse, indtil det givne procesanlæg er i drift.”

“Jeg kan godt lide, at når jeg løser mine opgaver som maskiningeniør, er intet overladt til tilfældighederne. Det hele er tænkt eller beregnet, og alt foregår med ræsonnement.”
 

Når man kommer hjem fra arbejde, føler man sig meget tilfreds, fordi man ved, at man med sit arbejde - selvom det kun er en lille del - har bidraget positivt til miljøet og samfundet generelt. Det synes jeg virkelig er noget at være stolt af.


Hvad er det bedste ved at arbejde i Krüger?

“Her er et fantastisk arbejdsmiljø og gode kollegaer, som fik mig til at føle mig som en del af en familie fra første dag, jeg startede. Derudover oplever jeg stor fleksibilitet og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og så er sociale aktiviteter, trivsel og arbejdsglæde alle centrale grundelementer, når du arbejder hos Krüger.”

 

Fedt at se sit arbejde omdannet til et komplekst anlæg

“Noget af mit arbejde har været at løse opgaver på spildevandsprojektet i Skreia i Norge, hvor vi har idriftsat et renseanlæg. Jeg fik chancen for at have to dage med vores projektleder on site, hvilket var meget spændende, fordi jeg fik mulighed for at se, hvordan alle de PID-tegninger, som jeg havde arbejdet på, blev omdannet til rigtige komponenter, maskiner og systemer – eller med andre ord hvordan mit arbejde blev til et virkeligt og komplekst renseanlæg.”

“Jeg har også været involveret i Hokksund renseanlæg i Norge. Her har jeg foretaget ændringer i PID'erne ved hjælp af Autocad Plant 3D, ligesom jeg har udvalgt den rigtige instrumentering til de forskellige funktioner i anlægget og sørget for, at bygherren og byggefirmaet har alt, hvad de skal bruge for at installere alting og starte anlægget. For et stort anlæg som Hokksund kan det blive ret udfordrende.”

Projekterne i Norge skal sikre et bedre vandmiljø ved at optimere spildevandsrensningen, da vandet i både Oslofjorden og Skagerak lider under manglende kvælstoffjernelse fra renseanlæggene. Når Hokksund renseanlæg står færdigt, vil det have udvidet rensningen til at omfatte kvælstofrensning, ligesom det vil have skærpet fjernelsen af fosfor, så 95% bliver fjernet fra spildevandet. Det vil være en kæmpe gevinst for vandmiljøet.


Jeg føler, at jeg gør en forskel

Bidraget til miljøet er i høj grad noget af det, der tiltaler Giovanna ved hendes arbejde:

“Når man kommer hjem fra arbejde, føler man sig meget tilfreds, fordi man ved, at man med sit arbejde - selvom det kun er en lille del - har bidraget positivt til miljøet og samfundet generelt. Det synes jeg virkelig er noget at være stolt af.”
 

Ny fremtid?
Hver dag går vi på arbejde for at bevare og genvinde vores vigtigste ressource: vand. Vil du være med?
Du får en arbejdsplads med et klart purpose og som bidrager direkte til FN’s Verdensmål. Du får også en rummelig arbejdsplads fyldt med faglige udfordringer og gode kolleger. Hvis det er noget for dig, vil du passe godt ind hos os.
Renseanlæg -
Krüger og Krüger Kaldnes bliver underentreprenør på Nye Hokksund Renseanlegg med en kontraktssum på ca. 330 MNOK. Vi skal stå for leverance af hele procesdesignet og mekanisk design. Det nye renseanlæg vil sikre bedre vandmiljø i Oslofjorden og befolkningsudviklingen i kommunen.