Nyt MUDP projekt vil gøre rensning af spildevand kompakt, bæredygtig og effektiv

MUDP-fyrtårnsprojektet vil demonstrere, hvordan en ny, bæredygtig teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser.

MUDP Fyrtårnsprojektet KROBIO HYBDRID’s formål er at vise, hvordan en ny, bæredygtig teknologi kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser. Dette vil gøre renseanlæg endnu mere robuste over for varierende belastning, samtidigt med at rensningen forbedres og energiudbyttet kan øges. 

På global skala er der brug for relativt enkle, innovative og effektive teknologier til at rense spildevandet, hvis vores kendte vandmiljøudfordringer skal løses. MUDP-fyrtårnsprojektet KROBIO showcaser dette i sin klareste form, da teknikken er bæredygtig, alle processer foregår i en meget kompakt tank, den er skalérbar, og den kan bygges sammen med en eksisterende løsning eller stå alene. 

Projektet har potentialet til at levere løsninger til overbelastede anlæg og nye anlæg i både Danmark og udlandet. Med det kompakte anlæg vil der skabes mulighed for, at eksisterende renseanlæg kan bevares, hvilket vil spare enorme investeringer til nye afskærende ledningssystemer – både i Danmark som på den internationale bane.

Alle renseprocesser, der i dag foregår i aktiv slam, kan faciliteres i processen - blot endnu mere effektivt.

Tid: Projektet løber frem til 2024.
Deltagere: Fors A/S er projektejer med Krüger og AnoxKaldnes som projektpartnere.
 

Vil du være en del af den faglige følgegruppe?

Så send en mail til Jeppe Bregendahl på [email protected]
Derefter inviterer han dig til den faglige følgegruppe, hvor du vil høre meget mere om teknologien og projektet.

Kontakt
Procesingeniør
M +45 60 40 41 18
E: [email protected]