Nyt Snekkersten Vandværk – Danmarks måske smukkeste vandværk

Det nye Snekkersten Vandværk er et resultat af mange års forarbejde. Vandværket er en central brik i den fremtidige forsyningsstruktur med kun to centrale vandværker. Det er også kulminationen på to års intenst og vellykket samarbejde mellem Forsyning Helsingør (bygherre), NIRAS (bygherre-rådgiver) og Krüger som totalentreprenør med Gottlieb Paludan Architects som arkitekter og CC Bruun som bygningsentreprenør. 

 

Spetakulært vandværk

Det er et moderne og fremtidssikret vandværk baseret på principper fra fødevareproduktion. Vandværket har 2 parallelle linjer på hver 200 m3/time, som sikrer høj forsyningssikkerhed. De teknologiske løsninger omfatter bl.a. 7-kamret bundbeluftning til fjernelse af metan, dobbeltfiltrering, 2x1200 m3 fritstående, inspicérbare rentvandstanke i rustfrit stål og UV behandling af vandet til eliminering af vira, bakterier og mikroorganismer i tilfælde af forurening. 

Derudover er vandværket en visuel oplevelse: Smukt beliggende med udsigt over Øresund ligger Snekkersten Vandværk på grænsen mellem grønne, åbne arealer mod syd og vest samt bebyggelser i mindre skala mod nord og øst. 
 

Arkitektur og indretning

Den 1700 m2 bygning er beklædt med cortenstål, hvilket ikke er tilfældigt: Okkerfarven findes jo netop naturligt i grundvandet, og tanken er, at bygningen udenpå skal signalere jorden og vandet, inden det behandles. Indvendigt er alle farver derimod kolde og rene, i rustfrit stål, grå beton mv.

 

Formidling

Det er ikke for ingenting, at der er gjort meget ud af arkitekturen. Snekkersten Vandværk er tiltænkt en formidlingsrolle i Helsingør Kommune. Der er auditorium og plads til rundvisning med mulighed for at smage på vandet, fra det kommer ind på værket, til det pumpes ud til kunderne. 

 

Nyd billederne af det nye vandværk nederst på siden.

Tekniske specifikationer

Kapacitet: 2 x 200 m3/ time

Iltning og afgasning: 2 x lukkede bundbeluftning med diffusorer

Filtre: 2 x 2 forfiltre med FiltraliteTM samt 2 x 2 efterfiltre, type FiltrafloTM dobbeltfiltrering

Rentvandstanke: 2 x 1200 m3 i rustfrit stål

Skyllevandsbehandling: 2 x BackwafloTM selvrensende lukkede skyllevandstanke plus slamkoncentrering

Projektets deltagere

Bygherre: Forsyning Helsingør

Totalentreprenør: Krüger A/S

Arkitekt: Gottlieb Paludan Architects

Underentreprenør (byggeri): CC Bruun 

Tid

Idriftsat  forår 2020

Kontakt
Projektchef
T: 6023 8583
E: [email protected]
Vandforsyning
Vi har erfaring med etablering af vandværker i både Danmark og udlandet. For at skabe de bedste og mest bæredygtige løsninger har vi udviklet modeller, der dimensionerer processerne i anlægget.