Techno Business Units

 • ANOXKALDNES
 • AQUAFLOW
 • BIOSOLIDS
 • BIOTHANE
 • EVALED
 • HYDROTECH
 • IDRAFLOT
 • IDRASCREEN
 • PMT

Miljøpolitik

Som en ansvarsbevidst miljøvirksomhed arbejder vi fokuseret med bæredygtighed. 

Vi:

 • designer bæredygtige teknologiske løsninger, der minimerer energiforbrug og fremmer ressourcegenvinding
 • udvikler løsninger, der bevarer værdifulde ressourcer og nedbringer belastningen på det omgivende miljø
 • afsøger løbende ny viden og teknologi, som kan bidrage til større bæredygtighed
 • tilstræber at vores virksomhed belaster miljøet mindst muligt
 • foretrækker leverandører, der både miljømæssigt og i forhold til samfundsansvar deler de samme visioner/efterlever de samme principper

Krüger er ikke certificeret i henhold til ISO 14001:2015 standarden, men arbejder målrettet med at efterleve denne.