Miljøpolitik

Som en ansvarsbevidst miljøvirksomhed arbejder vi fokuseret med bæredygtighed. 

Vi:

  • designer bæredygtige teknologiske løsninger, der minimerer energiforbrug og fremmer ressourcegenvinding
  • udvikler løsninger, der bevarer værdifulde ressourcer og nedbringer belastningen på det omgivende miljø
  • afsøger løbende ny viden og teknologi, som kan bidrage til større bæredygtighed
  • tilstræber at vores virksomhed belaster miljøet mindst muligt
  • foretrækker leverandører, der både miljømæssigt og i forhold til samfundsansvar deler de samme visioner/efterlever de samme principper

Krüger er ikke certificeret i henhold til ISO 14001:2015 standarden, men arbejder målrettet med at efterleve denne.