Privat jordrensning giver renere grundvand og plads til nye boliger i Rødovre

For første gang skal en termisk oprensning foretages i privat regi i Danmark, og valget er faldet på vores teknologi. Projektet startede 22. december i Rødovre, hvor COWI, RosenfeldtNielsen og Krüger sammen arbejder på at oprense en gammel industrigrund.

Projektudvikler RosenfeldtNielsen finansierer selv oprensning af en forurenet industrigrund i Rødovre. Dermed får kommunen plads til flere borgere, samtidig med at grundvandet beskyttes. 


På en gammel industrigrund på Næsbyvej i Rødovre skal arbejdet med at opføres et nyt boligprojekt i 3 til 6 etager samt tilhørende parkeringskælder snart til at begynde. Men inden entreprenørmaskiner og håndværkere etablerer den nye byggeplads, rykker et hold af specialister med avanceret oprensningsteknologi ind på adressen.


På grunden har man nemlig konstateret en forurening med bl.a. chlorerede opløsningsmidler, som stammer fra de tidligere industriaktiviteter. Forureningen har hidtil umuliggjort, at grunden blev udnyttet til beboelse. Men nu har projektudvikler RosenfeldtNielsen besluttet at betale for oprensning af grunden af egen lomme – til gavn for de øvrige borgere i Rødovre Kommune.
 

Oprensningen er vigtig for Rødovre på mange måder, for det baner både vej for nye borgere, som er med til at styrke kommunen, og det fjerner en forurening, som alle gerne vil af med. Så på vegne af borgerne i Rødovre er jeg meget glad for, at det er lykkedes at få projektet gjort til virkelighed, og jeg glæder mig til at se de nye boliger skyde op.
- Britt Jensen, Borgmester i Rødovre 

Rådgivningsfirmaet COWI har hjulpet RosenfeldtNielsen med at udføre omfattende undersøgelser til kortlægning og risikovurderinger af forureningerne på grunden. Undersøgelserne ligger til grund for planen om en fuld oprensning inden etablering af boligbyggeriet.

"Der har været en god og konstruktiv dialog med Rødovre kommune og Region Hovedstaden omkring projektet, og det er en stor glæde, vi nu er kommet så langt i processen, at oprensningen kan påbegyndes. Og så er det en god tanke, at vi er med til at afværge at forureningen kan udgøre en risiko for grundvandet i Rødovre, "siger  partner Anders C. Nielsen og Bjarke Christiansen fra RosenfeldtNielsen.

Udover flere mindre forureninger blev der ved undersøgelserne konstateret en kildeforurening med chlorerede opløsningsmidler. Forureningen ville potentielt kunne udgøre en risiko for de fremtidige boliger og for grundvandet i Rødovre Kommune. Forureningen med den chlorerede opløsningsmidler dækker ca. 320 m² af grunden og har spredt sig ned til mellem 8-12 meter under terræn.

"COWI har gennem flere undersøgelser i tæt samarbejde med Rødovre Kommune og Region Hovedstaden stået for den afgrænsende kortlægning af forurening på ejendommen, og det er glædeligt, at vi i samarbejde med Krüger kan fjerne hele forureningskilden og dermed skabe grundlaget for opførelse af gode boliger," siger projektleder hos COWI Christian Buck.

Den 22. december går virksomheden Krüger i gang med at rense den forurenede grund. Metoden, der anvendes, er såkaldt termisk oprensning, hvor jorden opvarmes til en temperatur, som får de forurenende stoffer til at fordampe. Herefter afsuges forureningsstofferne ved hjælp af et vakuumsystem og opsamles på behandlingsanlæggets kulfiltre.

Det er første gang, at en termisk oprensning foretages i privat regi i Danmark, men metoden er velkendt og veldokumenteret og har været anvendt med succes på en række større oprensninger i udlandet og en del steder i Danmark. Krügers termiske løsning er desuden i spil som mulig oprensningsmetode af den omfattende generationsforurening ved Cheminovas gamle giftdepot, Høfde 42, i Vestjylland.

I Krüger ser vi frem til at bringe vores termiske teknologi i spil sammen med RosenfeldtNielsen og COWI. Det er en bæredygtig måde at rense jorden på, hvor opgravning og kontakt med den forurenede jord undgås. Vores termiske oprensningsteknologi har desuden den fordel, at forløbet er hurtigt og effektivt. Selve opvarmningen tager ca. 3 måneder, og det betyder, at bygherren hurtigt kan gå i gang med byggeprojektet.
- Projektleder hos Krüger Sabine Bengtsen. 

Kontakt
Afdelingschef, Global Engineering
M: 21 71 60 72
E: [email protected]
Jordoprensning
Med 14 års erfaring i termisk oprensning og viden fra de nyeste udviklingsprojekter er vi stolte af at tilbyde effektive, økonomisk fordelagtig og sikre oprensningsløsninger. Vi renser op til lave kriterier i alle typer geologi.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.