Anodebånd standser truende korrosion

Vejdirektoratet giver armeringen på Siøsundbroen ekstra levetid med katodisk beskyttelse udført af Krüger Aquacare.

 

Morgentrafikken på Siøsundbroen kan være en prøvelse for de lokale pendlere mellem Langeland og Fyn, som siden foråret har måttet nøjes med ét spor. Alligevel kan de tage skæbnen med oprejst pande, for mens de venter på lysreguleringen, sikrer Krüger Aquacare, at de mange år frem trygt kan tage den sædvanlige vej til arbejde. Om baggrunden for projektet fortæller faglig projektleder Kirsten Riis, Vejdirektoratet:

– Broens armering ruster på grund af det saltholdige miljø. Normalt banker man betonen af, alle steder hvor armeringen er angrebet, fjerner rusten og støber op igen. Men det er dyrt og tager tid og er ikke altid hensigtsmæssigt. Derfor benytter vi katodisk beskyttelse. Det bremser selve korrosionsprocessen, og vi kan nøjes med mindre reparationer.

 

Særlige udfordringer

Siøsundbroen blev indviet i 1959 og er den ene af i alt tre broer, der forbinder Fyn, Tåsinge, Siø og Langeland. Broen er repareret flere gange, senest i 2002. Denne gang gælder entreprisen katodisk beskyttelse af alle pillerne samt udskiftning af anoder i et eksisterende anlæg på pilletoppene.

Projektleder Franck Villumsen, Krüger Aquacare, fortæller:

– Over vandet monterer vi armeringen med et anodebånd og reparerer hullerne i betonen. Herefter slutter vi en ganske svag strøm til båndene og opnår derved en katodisk virkning, som standser korrosionen. Som noget nyt borer vi anoder lodret ned i brosoklen og monterer dem på skafterne. Under vandet bruger vi offeranoder.

– Udfordringen er, at vi arbejder på en bro, hvor arbejdsmiljø i forbindelse med fremtidige reparationer ikke var tænkt ind i det oprindelige design. Som en del af de indledende undersøgelser har Vejdirektoratet desuden måttet forholde sig til, at vi befinder os i et Natura 2000-område.

 

Langtidsholdbar løsning

Selvom det aktuelle projekt på Siøsundbroen også har truede dyre- og plantearter som interessenter, er det dog først og fremmest bilisterne, der får gavn af resultaterne. Dem er der dagligt 8000 af.

– Sammen med Krüger Aquacare har vi inden for de seneste år gennemført katodisk beskyttelse af samtlige broer i området og på den måde fremtidssikret dem. Anodebåndene har en samlet levetid på anslået 25 år. Til den tid vil vi fortsat have en stærk armering og kan nøjes med nye bånd. Det er både billigere og mindre belastende for morgentrafikken end en traditionel betonreparation, slutter Kirsten Riis, Vejdirektoratet.

Kontakt
Teamleder & Specialist
Katodisk beskyttelse
Krüger Aquacare
M: 4212 0869
E: [email protected]
Katodisk beskyttelse er et kendt og anerkendt middel i kampen mod nedbrydning af metalkonstruktioner. Med katodisk beskyttelse kan I på en simpel måde sikre stålkonstruktionerne mod nedbrydning. Det forlænger konstruktionernes levetid og sparer miljøet for unødig belastning.