Anodenet sikrer Langelandsbroen

Katodisk beskyttelse udført af Krüger Aquacare er årsagen til, at bilister fortsat trygt kan køre over den 50 år gamle bro mellem Langeland og Fyn.

 

Metoden går ud på at fjerne det ydre betonlag på samtlige broens 20 piller for dernæst at beklæde dem med et strømførende anodenet. Derved igangsættes en katodisk proces, der hurtigt og kosteffektivt bremser korrosion af broens jernarmering. Montering af anodenet på Langelandsbroen startede i 2008 og er det hidtil mest omfattende projekt af sin art i Danmark.

– I første omgang fokuserede vi på de øverste to meter af pillerne, men konstaterede undervejs, at nedbrydningsprocessen var langt mere omfattende end først antaget, forklarer projektleder Franck Villumsen, Krüger Aquacare, der forventer, at arbejdet først kan afsluttes i sommeren 2013.

Anodenettet, som har en spænding på 24 volt, vil til den tid dække et areal på i alt 8000 m2. Når nettet er monteret, beklædes pillerne med et nyt lag beton, hvorefter broen fremstår som ny.

 

Levetid fordobles

Langelandsbroen blev opført i perioden 1960-62 og blev første gang renoveret i perioden 1977-84. Det foregik med traditionelle metoder, hvor beskadigede bygningsdele fjernes og erstattes. Udgifterne var betydelige, og efter få år viste det sig desuden, at kvaliteten af det udførte arbejde ikke var optimal.

– Saltholdigt vand kunne fortsat trænge ind gennem revner i kanten af reparationsområderne og ødelægge armeringen. Men selv et mere vellykket reparationsarbejde kunne i modsætning til katodisk beskyttelse ikke have standset nedbrydningen, forklarer Franck Villumsen.

– Derudover indeholder den oprindelige beton uforholdsmæssigt meget salt, fordi man i sin tid brugte brakvand til at blande den. Det var ganske lovligt, da broen blev opført, men altså uheldigt i forhold til korrosionsrisikoen.

Med katodisk beskyttelse får Vejdirektoratet, som ejer Langelandsbroen, forlænget anlæggets levetid med op til 50 år. Budgettet for den samlede renovering er på 75 mio. kr. Broens nutidsværdi er estimeret til 500 mio. kr.

 

Flere projekter undervejs

Krüger Aquacare har udført katodisk beskyttelse på en række betonanlæg i Danmark, blandt andet Svendborgsundbroen.

Modsat beskyttelsen af Langelandsbroen var der her tale om et mindre projekt. Til gengæld var det nok så kritisk, eftersom korrosionen havde angrebet broens lejer og medført, at en større betonskal i 2008 faldt af og ramte en kommunal vej under broen. Franck Villumsen siger:

– Vi blev færdige med lejerne på Svendborgsundbroen i midten af oktober i år og regner med, at vi til næste år skal videre med Siøsundbroen. Senere skal vi formentlig ned på havbunden og se på fundamenterne for samtlige de tre sydfynske broer.

Langelandsbroen, Svendborgsundbroen og Siøsundbroen forbinder Fyn, Tåsinge, Siø og Langeland og er på henholdsvis 774, 1220 og 558 meter. De befærdes dagligt af op til 16.000 biler.

Kontakt
Afdelingsleder & Specialist
Katodisk beskyttelse
Krüger Aquacare
M: 4212 0869
E: [email protected]
Krüger Aquacare
Katodisk beskyttelse er et kendt og anerkendt middel i kampen mod nedbrydning af metalkonstruktioner. Med katodisk beskyttelse kan I på en simpel måde sikre stålkonstruktionerne mod nedbrydning. Det forlænger konstruktionernes levetid og sparer miljøet for unødig belastning.