Blødt vand i bassinet

Mønshallerne ligger i et af de områder i landet, hvor vandet karakteriseres som hårdt (23) – grænsende til meget hårdt. Derfor har Krüger Aquacare installeret et blødgøringsanlæg af typen Delta-p 1, som blødgør alt indgående vand.

 

Blødt vand letter rengøringen

Det er let at registrere ændringen. Når man drikker det kolde vand fra hanerne, er der en mærkbar smagsforskel.

Fordelene viser sig imidlertid også andre steder. På en normal vinter skal bademester Morten Møller Jensen rense varmevekslerne fire gange, men på den halve sæson der er gået siden installationen har det overhovedet ikke været nødvendigt. Ellers er det på rengøringskontoen, der er gevinst:

- Her kan vi se tydelig forskel, fordi der ikke er kalkaflejringer længere, siger Morten Møller Jensen. – Det har givet en meget lettere rengøring.

For svømmebassinernes vedkommende er effekten endnu ikke målbar. Vandet genbruges og udskiftes kun gradvis, men Morten Møller Jensen er spændt på at følge udviklingen.

- Foreløbig betyder blødgøringsanlægget, at jeg ikke som før behøver at tilsætte salt til bassinvandet, men på grund af tilsætningen af klor i bassinerne, registreres det fortsat som hårdt – 37 i det store bassin, 32 i det lille.

 

Gerne mere blødt vand

Morten Møller Jensen mener, at der vil være en gevinst ved også at blødgøre vandet i de to andre haller, der kører deres separate vandsystem:

- I forhold til BacTerminator-anlægget i Flexhallen ville vi kunne spare udskiftning af blødgøringsfilteret – det er 1.200 kr. hver gang. Tilsvarende vil man kunne spare blødgøringsfiltrene på opvaskemaskinerne i cafeteriet. Og endelig vil det lette rengøringen og på længere sigt betyde færre problemer med kalkaflejringer i toiletter og rør.

Mønshallerne ligger i et af de områder i landet, hvor vandet karakteriseres som hårdt (23) – grænsende til meget hårdt. Derfor har Krüger Aquacare installeret et blødgøringsanlæg af typen Delta-p 1, som blødgør alt indgående vand.
 

Kontakt
Projektingeniør
Procesvand/Blødgøring/Dosering
M: 6023 8596
E: [email protected]
Blødgøring
Med et blødgøringsanlæg slipper I for mange af de kalkaflejringer, der skaber problemer i ejendommens rør og varmtvandsinstallationer. Blødgøring mindsker generne for beboerne og reducerer mængden af kemikalier fra afkalkningsmiddel, vaskepulver mv. Blødgøring er en effektiv, billig og miljørigtig løsning.