Blødt vand og og høj drikkevandssikkerhed på renoveret anlæg

HOFOR havde et ønske om at blødgøre vandet i Brøndby Kommune, som har en meget høj hårdhed på op til 30 °dH. Derudover ønskede HOFOR at modernisere det eksisterende Brøndbyvester Vandværk for at opfylde nutidige krav til bl.a. drikkevandssikkerhed, automatisering og arbejdsmiljø.

 

Blødgøring af drikkevand 

Krüger har i tæt samarbejde med HOFOR designet blødgøringsanlægget på Brøndbyvester Vandværk med tilhørende hjælpeanlæg. Designet har særligt haft fokus på et procesanlæg, der er let at servicere, vedligeholde og drive, ligesom et godt arbejdsmiljø med minimal håndtering af kemikalier var en høj prioritet. 

– Hårdt vand vasker dårligt og sætter aflejringer på fliser, i vaske og wc-kummer. Desuden medfører det energitab i husholdnings- og varmeapparater, som også slides hurtigere. Ved at fjerne kalken kan vi spare sæbe og rengøringsmidler og samtidig begrænse udgifter til drift og vedligehold, fortæller civilingeniør Kaare Klit Johansen fra HOFOR.
 

Vores løsning

Vi designede løsningerne med robuste processer, minimal manuel drift, høj automatiseringsgrad samt høj hygiejne og dermed drikkevandssikkerhed. Under design og test lagde vi stor vægt på at sikre en høj grad af online-overvågning af alle processer. Dette sikrede, at HOFOR løbende ville være i stand til at optimere kemikalie- og energiforbruget plus sikre en tilfredsstillende og stabil kvalitet af det producerede drikkevand.

Vores opgave inkludrede projektering af byggeri, anlæg inklusiv arkitektprojekt, procesanlæg, el/ SRO samt efterfølgende udbud/ kontrahering, byggeledelse/tilsyn samt test og indkøring herunder overdragelse til HOFOR samt CE-mærkning, D&V manualer mv.
 

Fremtidsssikret anlæg

Brøndbyvester Vandværk blev derudover fremtidssikret med Krügers Coplator™-anlæg til lukket iltning og ny styring, ligesom værket UV-behandler med Trojan UV-anlæg. 

Anlægget blev sat i drift i 2017, hvor det var Danmarks første større anlæg til central blødgøring af drikkevand. Det udgjorde modellen for de efterfølgende års udrulning af blødgøringsanlæg hos HOFOR, som forventer, at samtlige af deres vandværker blødgør vand i 2022.
 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]

Carsten Zinn Lundberg
Markedschef
M: 6039 0737
E: [email protected]
Vandforsyning
Vandværkerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt.