Moderne vandværk bygget på rekordtid til by med vokseværk

Aalborg vokser, og det mærker man i Klarup, der ligger 10 km fra byens centrum og tæt på Aalborgs nye supersygehus. Det gamle vandværk kunne ikke følge med, og Krüger har derfor været rådgiver på et nyt topmoderne vandværk. 


- Vi moderniserede det eksisterende vandværk i 2006, men det kunne ikke længere yde den ønskede forsyningssikkerhed,. Da det ikke var muligt at udvide vandværket med den nuværende placering, besluttede vi at bygge et nyt i den vestlige del af byen, siger bestyrelsesformand for Klarup Vandværk, Erik Skjøtt.

Det eksisterende vandværk kører videre, og skal fremover forsyne den østlige del af Klarup. Det nye vandværk kan forsyne 2.750 husstande, så der er plads til nye tilflyttere og til at forsyne hele byen i tilfælde af problemer på det eksisterende vandværk. Samtidig udvides den eksisterende kildeplads på Kochs Vase med en ekstra boring, der i fremtiden skal forsyne både det eksisterende vandværk og det nye vandværk med råvand.


Én samarbejdspartner gav kunden stor medindflydelse

Krüger var i hele projektforløbet den gennemgående samarbejdspartner for Klarup Vandværk, og det ser Erik Skjøtt som en fordel, da det gav stor medindflydelse.

- I hele projektfasen har vi haft et tæt samarbejde med Krüger. På den måde har vi haft stor indflydelse på bygningsudformning, valg af materialer, valg af maskinanlæg, funktioner, valg af håndværkere, og Krüger har kunnet rådgive og designe det bedste vandværk til os indenfor budgetrammen, siger Erik Skjøtt.

Krüger har detailprojekteret udvidelsen af kildepladsen og det nye vandværk og udført myndighedsbehandling, ansøgninger, udbud af fagentrepriser, gennemførelse af byggeprocessen, tilsyn med byggepladsen, procesgaranti, indkøring og idriftsætning. Krüger har desuden leveret udvalgte maskinkomponenter, hvor det har været økonomisk fordelagtigt for Klarup Vandværk, og har etableret SRO-anlægget.


Lukket system reducerer forureningsrisiko

Det nye vandværk er bygget som isoleret system, hvor al indmad er i rustfrit stål, og der er fuldstændigt lukket for adgang. Det minimerer risikoen for vandforurening, og hygiejneniveauet er hævet i forhold til ældre værker.

- Vi har monteret inspektionsglas og lys i filtre og beholdere, så processerne kan overvåges visuelt, siger projektleder Flemming Slyngborg fra Krüger.

Vandværket er opbygget med online måling i alle procestrin, til styring, overvågning og dokumentation af vandkvaliteten. Online målingerne registreres på SRO anlægget, som gemmer data og trendkurver til dokumentation.

- Det er opbygget i to separate linjer med et design fokuseret på optimale energibesparelser, driftsøkonomi og arbejdsmiljø på hele vandværket. Klarup har med andre ord fået to vandværker i et, hvilket giver en rigtig god forsyningssikkerhed, siger Flemming Slyngborg.

Det nye vandværk er bygget med administration bestående af kontor, mødelokale, køkken, toilet, omklædning og lager. Det er forberedt til udvidelse med tilbygning for ekstra rentvandsbeholder og filtre, da byen forventes at vokse yderligere i fremtiden.

Vandværket blev bygget på rekordtid. Byggestart var medio februar 2019, og vandværket stod klar til procesindkøring den 8. oktober 2019.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
FN's Verdensmål
Vi tror på, at vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”, og i 2021 blev vi certificeret i FN's Verdensmål af Bureau Veritas som en blåstempling af vores indsats.
Vandforsyning
Vi designer jeres nye vandværk som en bæredygtig løsning, der sikrer jer en stabil og sikker forsyning af rent drikkevand, samtidig med at I skåner miljøet.