Ny metode til effektiv legionella bekæmpelse

Nu er det muligt at sikre sig mod de frygtede legionellabakterier på en simpel og energieffektiv måde. Det sker ved hjælp af et elektrolysebaseret vandrensningsanlæg, hvor vand tilsættes salt. 
 

Med BacTerminator Safe teknologien bliver livet lettere og mere sikkert for hospitaler, svømme- og idrætshaller samt boligforeninger. Til gengæld bliver livet svært for legionellabakterier. Krüger Aquacare har introduceret et elektrolysebaseret vandrensningsanlæg, der lever op til sundhedsmyndighedernes høje kvalitetskrav. Anlægget renser med såkaldt ECA-vand, der dannes ved elektrolyse og tilsætning af salt i ganske almindeligt drikkevand. Systemet kan tilføjes alle varmtvandsanlæg med cirkulation og kræver blot strøm, vand og salt. Når saltet spaltes i elektrolyseprocessen, opstår der klor og brint. Klor bekæmper legionella.


- BacTerminator Safe er et saltspaltningsanlæg, der forener sikkerhed mod legionellavækst med god driftsøkonomi og enkel, sikker betjening, siger Diana Torkelund, der er salgsingeniør i Krüger Aquacare.


Antallet af legionellasmittede er steget de sidste tre år. Derfor handler det ifølge Diana Torkelund om at være på forkant med legionella, så der ikke opstår problemer i varmtvandsrørsystemet. Danskerne bruger mindre varmt vand end tidligere, fordi de ønsker at spare vand og energi. Ulempen er at det skaber biofilm, som legionella bakterierne lever i.


- Så når vi skruer ned for temperaturerne, samtidig med at vi bruger mindre vand, kan det gå galt. Lavere temperatur og mindre forbrug giver gode vækstbetingelser, særligt i gamle rør. Med et Bac Terminator anlæg kan man både rense sit varme brugsvand og undlade at køre temperaturgymnastik i sin varmtvandsbeholder, siger Diana Torkelund.


Hospital vil være på forkant

På Sclerosehospitalet i Haslev har man ikke haft problemer med legionella, men man vil gerne være på forkant med udviklingen.


- En del af vores patienter er svækkede og meget udsatte. Nogle af dem har fået stamcellebehandling med et immunforsvar i bund, og vi skal være 100 pct. sikre på, at vores installationer ikke kan blive skyld i, at patienter smittes, siger Mogens Larsen, der er serviceleder på Sclerosehospitalet.

Sclerosehospitalet i Haslev har netop taget deres anlæg i brug. Saltspaltningsanlægget har foreløbig kørt i få måneder og i starten har man i samarbejde med Krügers konsulent indstillet anlægget og doseret tilførslen af salt, så man opnår den mængde klor, der er behov for præcis på varmtvandsanlægget i Haslev. Alle anlæg er nemlig forskellige.


Krüger Aquacare har foretaget kontrol af anlægget de første fire uger, hvorefter de tekniske medarbejdere på hospitalet selv er fortsat med kontrollen og holder journal. Dermed er der altid styr på, at systemet kører, og det varme vand er sundhedsmæssigt i orden.


- Det er meget tilfredsstillende, at vi nu kan føle os rimeligt sikre på, at vi ikke får problemer med legionella. Vi har relativt lange leveringsstrenge og har bad på alle værelser, hvor vi jo skal kunne levere varmt vand til alle, også selv om alle bader samtidig. Sikkerheden skal være i top, siger Mogens Larsen.


Sclerosehospitalet har plads til 50 patienter ad gangen og er som udgangspunkt fuld belagt. Vandrensningsanlægget kræver ikke ekstra kræfter på driftssiden, men kan varetages af hospitalets pedel, der også er blikkenslager.


Mogens Larsen er også tilfreds med, at man ikke længere skal foretage temperaturgymnastik, hvor man kører temperaturen højt op og ned igen nogle gange i løbet af et par dage. Det koster mange udgifter til energi, uden at man egentlig får noget for pengene.

- Energibesparelse er ikke et parameter for os i forhold til denne investering, men det er selvfølgelig rart, at vi også vil spare energi, siger Mogens Larsen.


Medfører energibesparelser

Foruden forebyggelse af sygdomstilfælde er energibesparelser også et parameter som vores kunder, der investerer i anlægget får med, oplyser Diana Torkelund. Nogle af vores kunder arbejder med det lokale fjernvarmeselskab, der forsyner bygningerne med varme, og de er fokuseret på at reducere vandtemperaturen, således at returtemperaturen bliver lavere. 
 

- De kunder, som har kørt med ekstra høje varmegrader, kan sænke temperaturen, når de har valgt vores anlæg, men det er vigtigt at understrege, at sikringen mod legionella skal være grunden til investeringen. Energibesparelser er en sidegevinst her, men selvfølgelig er det helbredet, som har højeste prioritering, siger Diana Torkelund. 


BacTerminator Safe teknologien er udviklet af AdeptWaterTeknologies og baserer sig på en effektiv elektrolysecelle, som det danske firma Adept Water Technologies har udviklet. Det giver et lavt forbrug af el og salt i fremstillingen af ECA-vandet, der holder varmtvandsanlæggene bakteriefrie.
 

Kontakt
Specialist i legionella
M: 6037 0730

Legionella
Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. Derfor gennemgår vi varmtvandssystemer, tager legionellaprøver, foretager legionellaanalyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella. Legionella kan blandt andet bekæmpes med klordioxid og legionellafilter, så det sikres, at vandet er sundt, og at risikoen for legionærsyge reduceres markant.

Fakta om legionella

Legionellabakterier forekommer naturligt i miljøet i små mængder og således også i vandet, og det er normalt uproblematisk. Men legionellas livscyklus gør, at koncentrationen kan stige voldsomt på relativt kort tid. Grundlæggende opholder legionellabakterierne sig i biofilm i rørsystemer, hvor de formerer sig moderat. I vandsystemet findes også amøber, der lever af at ’græsse’ biofilmen.

Legionella kan imidlertid danne en beskyttende hinde, når den optages af amøben og vil formere sig til hundredvis af bakterieceller, indtil amøben sprænges. Da amøber kan være termotolerante, kan de beskytte legionella mod høje temperaturer.

Her findes forklaringen på, at den klassiske metode - termisk bekæmpelse - ikke altid virker. Tværtimod efterlader temperaturgymnastikken, hvor man kører temperaturen højt op og ned igen nogle gange, stor mængder døde bakterier, som overlevende legionellabakterier kan leve af.