Nyt super vandværk på Marbjerg Mark

HOFORs nye Marbjerg Vandværk danner model for, hvordan vandværker til forsyning af København og omegn fremover skal udføres. Krügers procesdesign er udført i to uafhængige linjer, der er forberedt for fremtidig blødgøring af vandet. 

 

Målet med at bygge vandværket med procesanlæg i to uafhængige linjer adskilt fra bygningskroppen var, at de senere nemt ville kunne udskifte proceskomponenter. Adskillelsen mellem bygning og procesanlæg blev udført med mulighed for inspektion for utætheder efter dagens hygiejniske standard. Inde i vandværket blev to rentvandsbeholdere på 1000 m3 i syrefast stål opstillet, som også kunne inspiceres udefra. Anlægget er styret med nyeste generation af SRO (Styring, Regulering og Overvågning). 

Vi har forestået design af anlægget, programmering af SRO og PLC samt indkøring og overdragelse af vandværket til HOFOR. Den samlede kapacitet er på 625 m3/t fordelt på 2 linjer. 

 

Drikkevand beskyttet mod forurening

Drikkevandssikkerheden har spillet en primær rolle på det nye vandværk, hvor alle processer bliver holdt inde i rør og lukkede filtre.

"Første gang vandet ser dagslys er, når det kommer ud af vandhanen hjemme hos forbrugeren. Dermed minimeres risikoen for utilsigtet forurening af drikkevandet i forhold til tidligere, hvor blandt andet iltningen foregik ved hjælp af vandtrapper," siger projektchef Jacob Christensen fra HOFOR.

Erling Fischer fra Krüger uddyber: "Der er gjort flere ting for at opnå så højt et sikkerhedsniveau som muligt. Udover at holde alle processer i lukkede procesenheder, bliver det rene vand opbevaret på en meget sikker måde. De nye rentvandsbeholdere er nemlig som noget nyt etableret som stålbeholdere inde i en bygning. Det betyder, at eventuelle utætheder straks kan opdages og udbedres uden, at der slipper forurening ind til vandet."

 

Et miljøvenligt anlæg

"For HOFOR har det været vigtigt at skabe et bæredygtigt vandværk, som ikke belaster miljøet unødigt." siger Jacob Christensen, HOFOR. Dette har også været en prioritet fra Krügers side, da alle vores projekter skal bidrage positivt til et eller flere af FN’s Verdensmål. I dette tilfælde understøtter det nye vandværk målene om at “Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt” og målet om “Gøre byer og lokalsamfund sikre, robuste og bæredygtige”.

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Vandværkerne spiller en stor rolle, når de globale klimamål skal føres ud i livet. Med intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger kan vi sammen fremme effektiv brug af vand og bidrage til et mere bæredygtigt samfund globalt.