OnlineDNA

- Optimerede miljøteknologiske systemer med online overvågning af mikrobielle samfund

Projektet vil revolutionere spildevandsrensning og gøre processen billigere ved at overvåge bakterier med online-DNA-analyse.

 

OnlineDNA vil skabe et gennembrud i styring og kontrol af mikrobielle samfund i miljøteknologi, fx behandling af spildevand, produktion af bioenergi, og genbrug af ressourcer. Det vil ske ved online overvågning med de nyeste DNA teknologier, ny bioinformatisks datahåndtering samt en integreret online kontrolplatform. 

Krüger ser et omfattende og hastigt stigende marked nationalt og internationalt. De største danske vandselskaber vil være showcases og ser omfattende besparelser i kemikalie- og energiforbrug samt mere stabil drift. 

I dag sker drift, optimering og kontrol af anlæggene reelt uden en detaljeret viden om de betydende mikrober. I projektet udvikles derfor ”on-site” måling af de mikrobielle samfund, der indeholder tusindvis af bakteriearter. 

Nye kontrol- og optimeringsstrategier skal udvikles gennem studier i pilot- og fuld-skalasystemer, som vil afdække de parametre, som styrer en optimal artssammensætning. 

Projektet er blandt de hidtil mest avancerede studier indenfor online styring og kontrol i miljøteknologiske anlæg, og det kombinerer innovativ forskning med implementering, test og udvikling af et brugervenligt produkt.

 

Tid og økonomi

Projektet gennemføres i perioden 2017-2021 med et budget på kr. 17.280.000.

Heraf kommer kr. 7.528.000 fra Innovationsfonden, mens resten finansieres af projektets deltagere.

Læs mere på Innovationsfondens hjemmeside

Deltagere

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aalborg University, University of Vienna, DOME, Biofos, Aalborg Kloak A/S, Aarhus Vand, Vandcenter Syd og Krüger A/S

Kontakt
PhD, Procesingeniør
M: 4212 0892
E: [email protected]
Spildevand
Projektet omhandler udvikling og test af hurtig DNA-sekventering til "online" bestemmelse af bakteriesamfundets sammensætning, håndtering af data, samt brug af denne viden til vurdering af eventuelle driftsoptimeringer.