ROCKWOOL øger anvendelsen af overfladevand i produktionen

På ROCKWOOLs fabrik i Vamdrup bruges en del vand i produktionen. Vandet stammer fra tre kilder: det lokale vandværk, ROCKWOOLs egen råvandsboring og et regnvandsbassin på ROCKWOOLs ejendom. 


For at inddrage endnu mere overfladevand i produktionen – og tilsvarende reducere mængden af vandværksvand – har Krüger hjulpet ROCKWOOL med at sektionere overfladen på deres ejendom i et rent område og et belastet område. I det belastede område kører ROCKWOOL med råvarer til produktionen og affald, der støver. Det rene område er tagflader, arealer med lettere trafik og færdigvareopbevaring.

- Ligesom mange andre virksomheder har ROCKWOOL forpligtet sig til at efterleve FN’s verdensmål vedrørende bæredygtighed, hvor vandforbrug er et af målene. Da vand er en mangelvare i store dele af verden, er det oplagt at fokusere på netop denne ressource, fortæller Mogens Holmbjerg Jensen, factory manager i ROCKWOOL.  
 

To bassiner sikrer optimal brug

ROCKWOOLs oprindelige bassin ligger i det område, der nu er rent. Det betyder, at overfladevandet i dette bassin i dag er så rent, at ROCKWOOL må udlede eventuelt overskydende vand til den nærliggende Vamdrup å – fx som følge af store regnskyl. Det har ikke været muligt tidligere.


Samtidig har Krüger etableret et nyt bassin til opsamling af overfladevand. Det nye bassin ligger i det belastede område. Her er vandet ikke rent nok til, at det kan udledes til recipienten ved store regnmængder. Til gengæld kan vandet bruges i ROCKWOOLs produktion. Derfor er der ingen udledning fra det nye bassin – kun en tømningsmulighed. Krüger er ved at etablere rensefaciliteter, der renser det belastede overfladevand, så det kan bruges til samtlige processer i produktionen og ikke bare enkelte af dem. 


Samlet set betyder det, at ROCKWOOL med to bassiner har mere overfladevand til rådighed i produktionen, og virksomheden får i dag dækket en stor del af deres vandbehov af overfladevand - og sparer på det kostbare grundvand. På sigt er det virksomhedens mål udelukkende at anvende vandværksvand til personalebrug som kantinedrift og badefaciliteter.


- I Danmark har vi igennem mange år gennemført forskellige tiltag på vores fabrikker for at spare på vandet. Med det seneste tiltag, som er udført i tæt samarbejde med Krüger, forventer vi at kunne reducere mængden af grundvand ganske betydeligt og reducere mængden af afledning af rejectvand fra osmoseanlægget, siger Mogens Holmbjerg Jensen. 


 

Kontakt
Spildevand, Industri
M: 2023 3499
E: [email protected]
Industri
Vi leverer vandbehandlingsanlæg og løsninger til de særlige udfordringer, som de forskellige brancher har. Vi har løsninger til alt fra egen vandforsyning og procesvand til spildevandsrensning og genanvendelse af vand. Og desuden udfører vi rensning af vandsystemer.