Rammeaftale indgået med Lyngby-Taarbæk Forsyning

Krüger har vundet en rammeaftale for Lyngby-Taarbæk Forsyning. Her skal vi sammen med Gottlieb Paludan Architects og 1:1 landskab som underrådgivere levere state-of-the-art løsninger til at håndtere hverdagsregn og skybrud. Som certificeret i Verdensmålene vil vores fokus i opgaverne naturligt være på at inkorporere bæredygtighed i alle projekterne. 

 

Vores tildeling ligger inden for totalrådgivning, hvor vi har vundet begge udbudte rammeaftaler. Her skal vi bl.a. levere rådgivningsydelser ift. anlægsopgaver på ledninger, decentrale anlæg til spildevand samt renseanlæg. Bæredygtighed er en vigtig parameter for Lyngby-Taarbæk Forsyning, da de ønsker at bidrage til den grønne omstilling. Vi ser derfor frem til at bringe vores viden og kompetencer i spil på dette område.  

Vi glæder os rigtig meget til et godt samarbejde på rammeaftalen. Der er spændende perspektiver i forhold til gode løsninger, hvor bæredygtighed, æstetik og teknik går hånd i hånd. Ekstra interessant er det, at der også bliver lagt op til brug af decentrale løsninger, som kan give et ekstra håndtag i forhold til håndtering af ekstremregn.
Rune Christensen
Afdelingschef for Krügers Afløbsafdeling


Lyngby-Taarbæk Forsyning har vægtet bedste pris, bedste produkt og øget professionalisering af arbejdsgange i deres valg, så vi er stolte over at være et af de firmaer, de har udvalgt efter afholdelse af to EU-udbud. Udover Krüger er der indgået rammeaftaler med 7 andre virksomheder inden for totalrådgivning og bygherrerådgivning til en anslået kontraktværdi af 124 mio. De er: Rambøll, Dines Jørgensen & Co., EnviDan, LNH water, MOE Denmark, Vanggaard Geoteknik og ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører. 

Aftalen er gældende for to år med mulighed for forlængelse yderligere to år.

Kontakt
Afdelingschef, Afløb
T: 3969 0222
E: [email protected]
Afløb og regnvand
De enorme mængder regnvand skal afledes til steder, hvor det gør mindst mulig skade. Med helhedsløsningerne fremtidssikrer vi afløbssystemets funktion, beskytter recipienter og skaber rekreative blå og grønne områder.