Reducer omkostningerne og optimer energien på renseanlæg og i afløbssystem

Løsninger der reducerer udgifter til energi, kemikalier og spildevandsafgifter. Se hvordan styring også kan bruges til kravoverholdelse, kapacitetsforøgelse og minimering af emissioner som lattergas og metan.

Hvordan kan man reducere sine udgifter til energi på renseanlæg og afløbssystem? Det spørgsmål stiller mange kommuner og forsyninger sig selv for tiden. En løsning er intelligent styring, som samtidig bidrager til at reducere emissioner og fremme den grønne omstilling. 

Reducer omkostninger og optimer energien med intelligent styring

Der findes muligheder i afløbssystemet og inde på renseanlægget for at reducere udgifterne markant. I Krüger tilbyder vi flere former for online intelligent styring, der kan øge kapaciteten, reducere emissioner og kemikalier og samtidig hjælpe med kravoverholdelse. 

Udligningsstyring er styring under tørvejr, hvor man udjævner peaks i tørvejrsflow ved at reducere peak og flytte flow, så det kommer ind på renseanlægget om natten, hvor strømmen er billigst. Samtidig opnår man en mere jævn belastning af renseanlægget, ligesom man kan udvide løsningen til også at tage hensyn til spotprisen på el-markedet.

Fordele ved jævn belastning af renseanlægget: 

 • Billigere drift
  -Færre kWh, fordi timer med ineffektiv drift ændres til timer med effektiv drift
  -Mindre elregning, fordi kWh forbrug flyttes fra dyre timer til billigere timer
 • Bedre rensning af spildevandet/kapacitetsforøgelse
 • Reduceret lattergas emission


Hvordan kommer man i gang med udligningsstyring?

Det er simpelt at komme i gang med udligningsstyring. Et pilotprojekt på 3 dage vil typisk afklare potentialet. 

Sådan foregår det:
1. Identifikation af volumen til udligning
2. Kvalificering af effekter i form af:
 -besparelse på el-regningen 
 - forbedret drift
 3. Budget og tilbagebetalingstid

Udlignigsstyring kan implementeres, uden at der er styring på renseanlægget, men det er en fordel at styre begge steder samtidigt.

Hvordan kommer man i gang på renseanlægget?

 Fysisk eller virtuelt møde omkring:
      a. Opbygning af renseanlæg
      b. Placering af onlinemålere
      c . Nuværende reguleringshåndtag/SCADA styring
2. Forundersøgelse ud fra driftsdata
3. Budget og tilbagebetalingstid
4. Onboarding forløb


Procesenergi - styr efter spotprisen på kWh

Procesenergi er en helt ny styring, som vælger den optimale strategi for driften i den nærmeste fremtid ved hjælp af modelgenkendelse. Herved bliver processerne i biologien vægtede så optimalt som muligt i forhold til spotprisen på kWh, ønsket koncentration i udløbet og udløbsafgifter. 

Besparelser på procesenergi

En kunde med fast el-pris har opnået store besparelser på energi ved at implementere intelligent styring på blot 2-3 måneder.

 • 32 % besparelse på kWh
 • 45 % besparelse på kWh/m3 
   
Kontakt
Spildevand Vest:
Erik Jørgensen
M: 27 60 03 94
E: [email protected]

Spildevand Øst:
Arvid Bruhn
M: 27 60 03 83
E: [email protected]

Afløb Vest
Nikolaj Mølbye
M: 52 13 04 06
E: [email protected]

Afløb Øst
Ole Mark
M: 30 70 86 64
E: [email protected]
Online styring
Med Hubgrade Performance kan du styre, regulere og overvåge dit afløbssystem og renseanlæg. Det betyder maksimal udnyttelse af ressourcerne. Med Hubgrade Performance tilbyder vi mere end 60 styringer.
Renseanlæg
Ny styring gør det muligt at planlægge efter den mest optimale og billigste måde at drive renseanlæg på.

𝐒𝐞 𝐡𝐞𝐫 𝐡𝐯𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧