SDG certificering blåstempler Krügers bidrag til en bæredygtig fremtid

Den 6.-7. Juni blev vi auditeret af Bureau Veritas i Verdensmålene og resultatet er nu klart - vi er certificeret! Det er en blåstempling af vores målrettede arbejde med at bidrage til bæredygtighed, ligesom det skærper vores indsats i forhold til den grønne omstilling. Det kommer både kunder, samfundet og miljøet til gode. 

Certificeringen af arbejdet med de 17 Verdensmål (SDG’er) er baseret på vurderingsmetoden fra Bureau Veritas som tredjepart. Metoden vurderer en virksomheds evne til at arbejde med de 17 SDG’er og de 169 relaterede mål (delmål) defineret af FN. I to dage gennemgik Bureau Veritas derfor vores forretning ved at bl.a. at auditere de fleste af vores afdelinger lige fra vand til jordforurening, innovation og administration. 

Her konstaterede de, at vores arbejde med bæredygtighed i vid udstrækning er dokumenteret, og at ledelsens engagement er dedikeret og konsekvent. Derudover var det bæredygtige aspekt let at finde.

Sjældent set arbejde

Bureau Veritas noterede, at vi har initiereret SDG-aktiviteter inden for alle produktområder, hvilket afspejler en seriøs tilgang til arbejdet med de 17 SDG’er og bæredygtig udvikling.

Det er meget sjældent, at et firma i deres produkter og tjenester rammer direkte i flere af 17 SDG mål og 169 delmål - men Krüger er et af dem.
Ole Overgaard
Lead Auditor/Senior Consultant, Bureau Veritas

 

Administrerende Direktør, Leif Bentsen sætter stor pris på certificeringen: 
“Vi har længe arbejdet strategisk med FN’s Verdensmål, så jeg er meget glad for, at Bureau Veritas nu har certificeret os som en bæredygtig virksomhed. Det er vigtigt for vores forretning, der er centreret omkring miljø. Vi vil fx ikke deltage i projekter, som ikke bidrager positivt til Verdensmålene. Dernæst kommer det vores kunder til gode via de løsninger, vi leverer.” 

Med certificeringen kommer vi nemlig til at skrue op for vores indsats i forhold til miljø. Vi vil arbejde for at finde løsninger, som tilgodeser samfund, klima og kunder, samtidig med at vi udnytter ressourcerne optimalt. 

Inddragelse af medarbejdere giver stor værdi

Internt vil vores medarbejdere også kunne opleve en forskel, da Bureau Veritas har et par forslag til forbedringer:

”Det er resultatet af en stor holdindsats, at vi er nået så langt. I processen har vi givet organisationen meget stor frihed til at arbejde med verdensmålene uden en fasttømret model – det har sluppet kreativiteten løs og givet resultater i form af mange forskellige ideer, initiativer og tilgange. Nu skal vi i gang med at systematisere og udbrede på tværs, og dermed forbedre vores evne til at dokumentere og følge fremdriften, ” siger HR- og Kommunikationsdirektør Anne Abraham.

Nu glæder vi os til det videre arbejde med at bidrage til Verdensmålene og den grønne omstilling.

Hvad går certificeringen ud på? 

En BV-certificering af en virksomheds arbejde med de 17 bæredygtige udviklingsmål (SDG) er baseret på en grundig auditering fra BV som tredjepart. Metoden verificerer virksomhedens evne til at arbejde med de 17 SDG og de relaterede 169 mål (delmål) defineret af FN.

Krüger A/S arbejder for at sikre Sundhed og trivsel gennem adgang til rent vand og sanitet, effektive klimaindsatser og bidrag til ansvarlig fødevareproduktion. Det gør vi bl.a. ved at levere løsninger til at rense og genbruge vand til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

 

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]

Følgende områder af vores forretning er kortlagt:

  • Spildevands- og slambehandling
  • Afløb
  • Behandling og distribution af drikkevand
  • Jordoprensning
  • Landbaserede akvakultursystemer
  • Industriel vandbehandling 
  • inkl. ledelses- og supportfunktioner, såsom innovation, salg, HR, kommunikation, indkøb, finansiering 
FN's Verdensmål
Vi tror på, at vækst kan gå hånd i hånd med tiltag, der gør jorden til et bedre sted at leve. I 2018 blev vi udvalgt af Dansk Industri til at deltage i det ambitiøse projekt “FN's Verdensmål - Fra Filantropi til Forretning”, og i 2021 blev vi certificeret i FN's Verdensmål af Bureau Veritas som en blåstempling af vores indsats.
Verdensmål
Vores moderselskab arbejder også målrettet med de 17 Verdensmål. Ligesom os har de fokus på at skaffe for flere mennesker adgang til rent vand, samtidig med at de hjælper med at bevare denne dyrebare ressource for kommende generationer.