Krügers Vandværkskoncept gør det nemt at bygge nyt vandværk

Vores gennemprøvede Vandværkskoncept giver et smidigt, fleksibelt og sikkert projektforløb med høj grad af samarbejde

Opførelsen af et nyt vandværk giver anledning til mange spørgsmål og overvejelser. Her kan Krügers vandværkskoncept hjælpe, så I kan tage beslutningerne på et solidt og oplyst grundlag.

Vores vandværkskoncept er en velafprøvet metode til at bygge vandværker, som sikrer jer et smidigt, fleksibelt og sikkert projektforløb med høj grad af samarbejde. Derudover sikrer det et solidt beslutningsgrundlag, der tager hensyn til bl.a. myndighedskrav, kapacitetsbehov, bæredygtighed, forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed - plus de mange afledte krav til materialer, udstyr, processer og personale. 

Vi er jeres partner i alle faser af forløbet fra den spæde idé opstår, over behovsafklaring og design til det nye vandværk er indkørt og afleveret. 

Det får I med Vandværkskonceptet:

 • Behovsafklaring: Afdækning af jeres krav og behov 
 • Design af vandværk: Hjælp til at træffe de optimale beslutninger ift. bl.a. drift og økonomi samt udarbejdelse af procesdesign inkl. procesgaranti
 • Udførelse: Myndighedsbehandling, detailprojektering omkring 3D-modellen, styring af udbud, levering af nøglekomponenter og tilsyn med fagenterpriser
 • Indkøring og aflevering: Vi står for idriftsættelsen og indkøringen, herunder oplæring og teknisk support 
 • Drift, service og vedligehold: Få lige præcis det, I har brug for

   


Nem ombygning med vores vandværkskoncept

Vandværkskonceptet giver også værdi, når I skal ombygge eller udvide et allerede eksisterende vandværk. 

For eksempel kan det med fordel anvendes til renovering af filtre og ombygning fra dobbeltfiltrering til enkeltfiltrering, så I fordobler ydelsen på vandværket uden store bygningsmæssige omkostninger.


Fordele for især private vandværker:

 • Et robust og afprøvet koncept
  - Beslutningstagere og øvrige interessenter bliver ført
  sikkert og overskueligt igennem processen fra den første idé til det færdige vandværk
  - Unik grad af indflydelse fx valg af lokale entreprenører
 • Garanti indbygget
  - Bygger på mangeårig erfaring med projektering af vandværker
  - Dimensionering af procesanlægget med procesgaranti

I tæt samarbejde med jer sikrer vores erfarne projektfolk, at vi gennemfører projektet med succes. 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Læs om samarbejdet med Dronninglund Vandværk, hvor vi er ved at bygge et helt nyt vandværk via vores “Vandværkskoncept”, hvor vi står for myndighedsansøgninger, procesdesign og -garanti, tegninger, udbud af bygning, smedearbejder og el-arbejder samt leverer nøglekomponenter og SRO-anlæg
Vandforsyning -
En rigtig spændende faglig proces. Dette vandværk har gevaldige udsving i produktionen, fordi det i vinterhalvåret skal det levere vand til et begrænset antal forbrugere, helt ned til 200m3/døgn, mens det om sommeren skal levere vand til Fårup Sommerland og 2.400 sommerhuse.