Vi avlägsnar förorening i marken

Området som du går förbi genomgår termisk behandling. Vad innebär det?

Så här gör vi det

 • Genom att värma upp jorden avlägsnar vi föroreningar som har läckt ut långt ner i marken.

 • När jordens temperatur når 100 °C avdunstar föroreningarna.

 • De avdunstade föroreningarna extraheras med hjälp av ett vakuumsystem och skickas till vår behandlingsanläggning (som finns i containrarna).

 • Här avskiljs de från luften, fångas in med kolfilter och skickas för destruktion.

Omvandlingen av området sker i fyra steg: 

Varför denna teknik?

 • Tekniken som vi använder på den här platsen kallas termisk konduktiv uppvärmning och vi har uppnått utmärkta resultat i fler än 20 projekt runt om i världen.
 • Den avlägsnar 99,9 % av föroreningarna. Den avlägsnar föroreningarna på ett effektivt sätt.
 • Den är särskilt lämplig för bostadsområden, eftersom den förhindrar kontakt med de farliga föroreningarna och gör det möjligt att bevara infrastrukturen.


Är tekniken säker?

 • Tekniken är helt säker, både för miljön och de människor som bor i närheten eller arbetar i området.
 • Täckningen av området som behandlas ser till att inga ångor kan läcka ut i luften.
 • Luftkvaliteten mäts dagligen.
 • Alla processor (både under jord och i behandlingsanläggningen) övervakas kontinuerligt online.
 • Ett onlinebaserat larmsystem ser till att larm omedelbart vidarebefordras till vakten.
 • Det finns alltid en vakt i tjänst (dygnet runt, sju dagar i veckan) när verksamhet bedrivs på platsen.

Hur lång tid tar det att rena ett förorenat område?

 

Titta på denna tre minuter långa video (på engelska) för att se hur vi använder värme för att avlägsna markföroreningar på ett säkert och förutsägbart sätt.

Här kan ni se hur våra projekt genomförs i olika miljöer, jordarter och länder och förstå processen bakom:

Contact
Solution Sales Engineer
M: +45 6040 4111
E: [email protected]
Contact
Sales and Product Manager
M: +45 2048 5963
E: [email protected]