ACTIFLO Carb®

Aktivt kulfilter

ACTIFLO® CARB processen kombinerer funktionerne og effektiviteten fra ACTIFLO®.

Actiflo® er en kompakt anlæg, der renser alle former for vand for fosfor, suspenderet stof og COD med op til 95%. Actiflo® kan med fordel kombineres med et aktivt kulfilter Actiflo Carb®, så andre organiske stoffer effektivt bliver fjernet.

Actiflo® CARB er udstyret med en kontakttank, der anvender pulveriseret aktivt kul til optagelse af ikke-flokkulerbart organisk stof, kemiske forbindelser inden for lugt og smag, pesticider og nye mikroforurenende stoffer miljøfremmede stoffer og lægemiddlestoffer. Betjeningsmæssigt er Actiflo® CARB identisk med ACTIFLO®, hvilket betyder, at teknologien tilbyder en hurtig og højeffektiv behandlingsproces. Det sikrer en produktion af vand af meget høj kvalitet.

ACTIFLO® CARB kan udbygges med OZON docering, så de sidste rester af mikroforurening kan fjernes.

 

Fordele

  • En effektiv fjernelse af forurenende stoffer, der er ikke kan omsættes biologisk eller ved sedimentation 
  • Mulighed for at opgradere eksisterende Actiflo®anlæg, hvilket reducerer udgifterne til anlægsfornyelser