Sådan kommer du nemt i gang med PCSWMM med modelværktøjet FLORA

Gratis webinar d. 7. oktober
Kl. 13.30-14.30

 

På dette webinar får du viden om et værktøj, der kan hjælpe dig med at komme i gang med PCSWMM. FLORA hjælper forsyninger med at holde styr på afløbsmodellerne og agerer samtidig bindeled mellem DANDAS-databasen og PCSWMM. FLORA samler informationer for alle status- og planmodeller ét sted. Samtidig er fejl og mangler i forhold til DANDAS-databasen fuldt dokumenterede. 

 

Det styrker jeres overblik som forsyning og medvirker til, at modelbygning og vedligehold i mindre grad bliver personafhængigt, og at viden omkring jeres modeller ikke går tabt.
 

Deltag hvis du kender nogle af disse udfordringer:
- I overvejer at gå i gang med PCSWMM eller allerede er i gang
- I mangler overblik over jeres modeldata
- Jeres modeldata er ikke tilstrækkeligt dokumenterede
- Viden omkring jeres afløbsmodeller er forankret på få hænder
- I har flere versioner af den samme model, men er ikke sikre på deres forskelle/indhold
- I er blevet nødt til at bygge nye modeller pga. usikkerhed omkring indholdet af de eksisterende modeller


 

Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]
Afløb
FLORA er bindeleddet mellem din DANDAS-database og afløbsmodel.