ANITA™ Mox

Omsætter kvælstof med MBBR-teknologi

ANITA™ Mox er en et-trins proces til omsætter højt indhold af kvælstof fra spildevand.

Overblik

ANITA™ Mox-processen er baseret på MBBR-teknologien (Moving Bed Biofilm Reactor). Ved ANITA™ Mox-processen omdannes ammonium til nitrit, og efterfølgende omdannes nitrit til frit kvælstof. Det sker i forskellige lag af biofilmen. De aerobe og anoxiske reaktioner foregår i samme MBBR-reaktor, der er udstyret med et specialdesignet bæremedie, hvor bakterierne vokser.

Hvor hurtigt ammonium omsættes, bestemmes af diffusion og derfor også af overfladearealet på biomassen. Derfor er bæremediet designet med en stor overflade for at minimere behovet for procesvolumen.

ANITA™ Mox er den ideelle løsning til spildevandsstrømme med højt indhold af ammonium, hvor man ønsker at reducere driftsomkostningerne og bidrage til målet om en nulenergi-rensning af spildevandet, samtidig med at man opfylder kravene til nitrogenkoncentrationer i det behandlede spildevand.


Fordele

  • 80% fjernelse af kvælstof
  • Sikker og enkel teknologi
  • Reducering af CO2-udledning med op til 85%
  • Lave driftsomkostninger