AnoxKaldnes™ MBBR

Biologisk rensning af spildevand

Kernen i AnoxKaldness er biologisk spildevandsbehandling baseret på MBBR teknologi.

Overblik

AnoxKaldnes™ MBBR (moving bed biofilmreaktor) teknologien er baseret på biofilmprincippet. Teknologien udnytter fordelene ved aktivt slam og andre biofilmsystemer uden at blive begrænset af deres ulemper. Fleksibiliteten i vores patenterede teknologi gør det muligt, nemt at opgradere eksisterende traditionelle anlæg baseret på aktivt slam, så de også er i stand til at fjerne næringsstoffer ved hjælp af de eksisterende reaktorer på anlægget i stedet for at være nødt til at bygge nye betontanke. 

Bæremediet er designet til at give et stort, beskyttet overfladeareal, hvor biofilmen kan vokse og optimale betingelser for bakteriekulturen, når bæremediet kommer i kontakt med vand. Der findes forskellige typer bæremedie som er designet til specielle spildevand og formål.

AnoxKaldnes MBBR™ løsninger kan bruges: 

  • På nye anlæg, især dem der har behov for et kompakt anlæg, som er nemt at betjene
  • Til at fjerne BOD/COD og nitrogen 
  • Til at øge mængden af nitrifierende bakterier i eksisterende aktivt slam ved hjælp af AnoxKaldnes bæremediet i et hybridanlæg (IFAS) for at leve op til ammoniakgrænserne
  • Til efterbehandling af eksisterende anlæg med henblik på procesforbedringer

Primære fordele ved AnoxKaldnes™ MBBR

  • Robust biofilm
  • Fleksibelt reaktordesign
  • Nemt at opgradere eksisterende anlæg
  • Simpelt at håndtere og kontrollere
  • Ingen krav til returslam installationer
  • Lav slamproduktion