EVALED®

Inddamper til opkoncentrering af spildevand og affaldsfraktioner

Opkoncentrerer spildevand og affaldsfraktioner indeholdende bl.a. mineralsk olie og tungmetaller

EVALED® - Inddamper til industrien, der fjerner f.eks. tungmetaller og mineralsk olie

Overblik

Behandling af industrielt spildevand fra f.eks. overfladebehandling af metaller, skæreolie fra CNC-maskiner eller malingrester skal håndteres med den bedst tilgængelige teknologi. EVALED® opkoncentrerer spildevand og affaldsfraktioner og sikrer med inddampning en effektiv behandling af spildevand og affaldsfraktioner. Spildevandet renses for metaller, tungmetaller mineralsk olie og andre indholdsstoffer.

EVALED® opkoncentrerer spildevand for alle metaller, f.eks. krom, cadmium, kviksølv, molybdæn og bly. EVALED® opkoncentrerer også øvrige indholdsstoffer, der ikke fordamper – f.eks. malingrester og olie. EVALED® reducerer mængden af farligt affald, der skal destrueres og sparer ressourcer. 
 
Destillatet fra inddampningen er blødt vand, der med fordel kan anvendes i produktionen.
 

Fordele

  • Sikker rensning af spildevand
  • Automatiseret proces
  • Intet kemikalieforbrug
  • Minimalt mandskabsbehov
  • Genanvendelse af vand
  • Reduktion af spildevand og affaldsfraktioner