Forbedret teknologi renser vandsystemer under drift

Tidligere var det ofte nødvendigt at lukke ned for kølevands- og centralvarmesystemer ved rensning. Det er det ikke længere. Med del-strømfiltrering og kemisk tilsætning kan driften fortsætte, samtidig med at vandsystemet renses for urenheder og slam.

 

Et kølevandssystem anvendes i køleanlæg i industri og bygninger for at fjerne varme - i modsætning til et centralvarmesystem, som tilfører varme. Et kølevandssystem køler luft eller industriproces ned med vand, som cirkulerer i et lukket system. 

I begge type systemer opstår der problemer med varmeoverførslen, når partikler fra slim eller slam sætter sig på de overflader, som skal overføre varmen til vandet. Vandflowet reduceres, og cirkulationspumper skal bruge energi på at opretholde det samme vandflow og sikre den samme varmeoverførsel. Slim og slam kan reducere vandflowet med 10-50 % og kan i værste fald blokere varmevekslere helt. Det kan føre til dyre produktionsstop og reparationer.

 

Fleksibelt system

Krüger Aquacares del-strømfiltrering kan rense vandsystemer for urenheder og slam uden at stoppe produktionen.

- Den helt store fordel ved del-strømfiltreringen er, at vi ikke behøver at lukke systemet ned for at foretage en rensning, fortæller Tim Stubbing, projektingeniør i Krüger Aquacare. Med del-strømfiltreringen kan kunderne fortsætte driften, samtidig med at vi fjerner urenheder og slam i kølesystem og lignende. 

Del-strømfiltreringen kan anvendes sammen kemisk vandbehandling for at opnå størst effekt af rensningen og sikre optimal drift og energibesparelse. 

Krüger Aquacares del-strømfiltreringssystem er bygget på en ramme med hjul. Det er fleksibelt, dvs. at det er flytbart, så det kan bruges, hvor der er behov for det. Det kan bruges i en begrænset periode (lejeaftale) eller monteres som en fast filtrering. 

- Med del-strømfiltret og korrekt efterbehandling hjælper vi kunderne med at sikre, at deres systemer kører dag efter dag, år efter år med minimalt vedligehold og ingen risiko for uventet produktionsstop, slutter Tim Stubbing. 
 

Fordele ved del-strømfilter og kemisk vandbehandling: 

  • Kan anvendes under drift
  • Bremser aktiv korrosion
  • Minimerer risikoen for lækage 
  • Fjerner slam, magnetitpartikler og bakterieslim fra indvendige overflader 
  • Minimerer fremtidig mikrobiologisk vækst
  • Maksimerer varmeoverførsel og kølekapacitet
  • Reducerer årlige energiomkostninger

Resultater

På billederne ses filterposen fra et lukket kølsystem i Ballerup på Sjælland fra første poseskift ca. 1 uge efter opstart med grundig del-strømfiltrering, koblet med mobilisering af partikler med kemikalier HYDREX 5900.

Efter 4 måneder var 10 kilo partikler fjernet fra systemet og flowraten var fordoblet. 

Kontakt
Salgsingeniør
Kemisk vandbehandling HYDREX
M: 4212 0886
E: [email protected]
Industriservice
Krüger Aquacare har gennem mange år samarbejdet med flere forskellige brancher i industrien, sundhedssektoren og ejendomme. Derfor kender vi udfordringerne, og kan sikre vores kunder fuld kontrol over vandkvaliteten.
Industri
Krüger Aquacare rengør vandanlæg på afdeling for udvikling af blødermedicin, efter at anlægget er ombygget som følge af amerikanske myndighedskrav.