Fors A/S er pionerer inden for energieffektiv spildevandsbehandling med Veolias revolutionerende Cella™ teknologi

  • Anlægget i Svinninge er det første fuldskalaanlæg, der implementerer Cella - en innovativ biofilmsteknologi, der muliggør en kompakt og energieffektiv behandling af spildevand
  • Opgraderingen vil øge anlæggets kapacitet med ca. 40% til 6.300 PE, samtidig med at strenge udledningskrav overholdes. 


Fors A/S, der er forsyningsselskab for Holbæk, Lejre og Roskilde, indviede fredag d. 3. maj det opgraderede Svinninge renseanlæg, hvor en ny banebrydende Cella™-teknologi fra Veolia (Krügers moderselskab) er blevet implementeret. Anlægget er det første fuldskalaanlæg i verden til at implementere Cella, der er en innovativ biofilmsteknologi, som muliggør en kompakt og energieffektiv løsning til rensning af spildevand, og som samtidig understøtter den grønne omstilling.

Anlægget, der ligger i Svinninge ca. 60 kilometer vest for København, blev opgraderet for at øge kapaciteten med ca. 40% op til 6.300 PE, uden at gå på kompromis med de strenge udledningskrav. To datterselskaber til Veolia Water Technologies, danske Krüger A/S, som er specialister inden for vand- og spildevandsbehandling, og AnoxKaldnes AB – en verdensledende leverandør af biologiske vandrensningsløsninger med hovedsæde i Sverige – gik sammen om hhv. at udvikle og implementere den banebrydende løsning i samarbejde med Fors. Den er finansieret med tilskud fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) - et tilskudsprogram under Miljøministeriet. 

"I Fors er vi stolte af at være en del af dette spændende samarbejde og af at kunne vise fremtidens spildevandsservice frem netop her på vores anlæg, At finde måder at reducere vores CO2-aftryk på er en del af vores DNA og noget, vi arbejder på hver dag. Det er af afgørende betydning, at vi udvikler  nye løsninger gennem stærke partnerskaber, og det er dette projekt et godt eksempel på."
- Sagde Henrik Correll, produktionsdirektør i Fors

Det er dejligt at se dette MUDP fyrtårnsprojekt blive opført, da anlægget reelt er med til at rense spildevandet bedre og med mindre forbrug af ressourcer. Vi håber, at anlægstypen præsterer godt og bliver en succes for dansk miljøteknologi.
- Sagde Karen Munch Mortensen, funktionsleder i MUDP's sekretariat i Miljøstyrelsen
 

Om teknologien

Cella er en banebrydende teknologi, der har videreudviklet biofilmsprincipperne i MBBR-teknologien (moving bed biofilm reactors) ved at anvende et højeffektivt bæremedie baseret på et organisk restprodukt. 

Udover at være biologisk nedbrydelig kan Cella implementeres som en alt-i-én procesløsning til at fjerne kulstof, kvælstof og fosfor med minimalt eller intet kemisk forbrug. Den innovative proces maksimerer energieffektiviteten og genindvindingen på anlægget.

Den kompakte og effektive løsning gør Cella til det oplagte valg på anlæg med begrænset plads, da teknologien gør det muligt at udvide kapaciteten og understøtte den grønne omstilling på en og samme tid. Cella baner vejen for en grønnere og mere effektiv fremtid inden for spildevandsbehandling ved at udnytte genanvendelige materialer og optimere ressourceforbruget.

Veolia har for nylig lanceret sit ambitiøse strategiprogram for 2024-2027, GreenUp, der skal accelerere udbredelsen af omkostningseffektive og skalerbare løsninger, som reducerer forurening, nedbringer CO2 og genanvender ressourcer. Vandteknologier og nye innovative løsninger er en hjørnesten i GreenUp, og Cella står som et perfekt eksempel på, hvad der er muligt. Samarbejdet med dedikerede partnere som Fors er helt afgørende på den rejse.

Veolia er stolte af at samarbejde med Fors om dette banebrydende projekt, der fremmer bæredygtig innovation i vandsektoren," sagde Anne Le Guennec, Veolias Senior Executive Vice President for Worldwide Water Technologies. "Cella er en game-changer, der kombinerer innovativ biofilmsteknologi med et stærkt fokus på miljøet og en optimal anvendelse af ressourcer. Ved at anvende genanvendelige materialer og optimere energiforbruget giver det offentlige forsyninger mulighed for at optimere driften, øge kapaciteten og forbedre udledningskvaliteten. Vandteknologier er en hjørnesten i Veolias nye strategiske program, GreenUp, og Cella er et perfekt eksempel på, hvordan vi kan udvikle og levere innovative løsninger, der kombinerer bevarelse af miljøet med effektiv drift." 

Cella-anlægget på Svinninge Renseanlæg er i øjeblikket i opstartsfasen. Der er planlagt et omfattende analyseprogram indtil sommeren 2025 for at overvåge ydeevnen og optimere driften. Veolias cloud-baserede digitale tvilling, Hubgrade Wastewater Plant Performance, vil også blive implementeret på anlægget for at levere avanceret proceskontrol og fjernovervågning. Det vil bidrage yderligere til optimering af anlæggets drift og klimaaftryk.

 

Fors A/S er et kommunalt ejet forsyningsselskab, der hver dag når omkring 200.000 kunder i Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner med et eller flere af vores produkter, herunder levering af drikkevand og fjernvarme samt affaldshåndtering og håndtering af spildevand og renovering. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere hjælper vi vores fælles opgave på vej ved at udvikle løsninger, der gør det nemt og overskueligt at vise omtanke for naturen.
 

Veolia group aims to become the benchmark company for ecological transformation. Present on five continents with nearly 218,000 employees, the Group designs and deploys useful, practical solutions for the management of water, waste and energy that are contributing to a radical turnaround of the current situation. Through its three complementary activities, Veolia helps to develop access to resources, to preserve available resources and to renew them. In 2023, the Veolia group provided 113 million inhabitants with drinking water and 103 million with sanitation, produced 42 million megawatt hours of energy and treated 63 million tonnes of waste. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) achieved consolidated revenue of 45,351 million euros in 2023. www.veolia.com

Kontakt
HR- og Kommunikationsdirektør
M: 3969 0222
E: [email protected]
Spildevand
Med det MUDP-støttede projektet KROBIO HYBRID har vi demonstreret, hvordan en ny biofilmsteknologi, Cella, kan supplere den eksisterende Aktiv Slam proces til kapacitetsudvidelser i fuld skala. Cella er et stærkt bud på fremtidens spildevandsrensning med sin relativt enkle, men meget effektive teknologi. Fors’ anlæg i Svinninge er en fuldskalaløsning af Cella-teknologien og styres af Hubgrade Wastewater Plant Performance for optimeret spildevandsrensning.