Fremtidens blødgøringsteknologi installeret på første danske vandværk

Solrød Vandværk har som det første vandværk i Danmark fået installeret blødgøringsteknologien, CARIX, der er den moderne form for blødgøring. Vandværket bliver indviet 16. september.

Solrød Vandværk har som det første vandværk i Danmark fået installeret blødgøringsteknologien, CARIX, der er den moderne form for blødgøring uden kemi. Vandværket bliver indviet 16. september.

Danmarks første vandværk med fremtidens blødgøringsteknologi ligger i Solrød. Denne blødgøringsmetode spås en stor fremtid i Danmark, fordi den er driftsvenlig og dokumenteret, samtidig med at den har lave driftsomkostninger. Det er Krüger, der har projekteret og udført blødgøringsanlægget i tæt samarbejde med søsterselskabet Veolia Tyskland og Solrød Vandværk. 

Det har været et rigtig godt samarbejde med både Krüger A/S og Veolia Tyskland og de mange andre parter i dette projekt. Vi står i dag med det blødgøringsanlæg, vi ønskede, hvor vandet er blødgjort, tidsplanen overholdt, og jeg i dag bruger 1 time på vedligehold om ugen
- Hans Odder, Driftschef på Solrød Vandværk


Teknologi uden kemikalier

Teknologien har flere bæredygtige fordele: Den er kemikaliefri, udnytter genbrugt CO2 fra andre industrielle processer (f.eks. ammoniakproduktion og biogas), vand-spildstrømmen indeholder kun de fjernede salte og CO2, ligesom teknologien har den laveste CO2 emission pr. m3 produceret vand, sammenlignet med andre blødgøringsteknologier. Derudover har CARIX 50% lavere energiforbrug end ved f.eks. membranafsaltning.

“Med dette moderne anlæg tager vi et stort skridt for miljøet. "Vores nye blødgøringsanlæg blødgør vandet til vores forbrugere fra 21 dH til 9,5 dH på den mest bæredygtige måde. Desuden kan borgerne i Solrød se frem til markant lavere udgifter til renhold og udskiftning af apparater, da det er muligt at spare op til ca. 50% af forbruget til sæbe og rengøringsmidler, ligesom ledninger og armaturer er bedre beskyttet mod korrosion”, siger Hans Odder, Driftschef, Solrød Vandværk. 

CARIX udmærker sig ved at være driftsvenligt, fordi det er let at passe, samtidig med at det leverer sundt drikkevand uden tilførte salte
- Jørgen Christian Iversen, Projektchef, Krüger

“Vi er rigtig stolte over at have leveret CARIX blødgøringsanlægget på Solrød Vandværk, der som de første i landet nu har fået fremtidens blødgøring. CARIX udmærker sig ved at være driftsvenligt, fordi det er let at passe, samtidig med at det leverer sundt drikkevand uden tilførte salte. Flere andre danske vandværker planlægger at installere CARIX, og vi glæder os til at tilbyde alle fordelene til resten af Danmark.” udtaler Jørgen Iversen, projektchef hos Krüger. 

Installeret på mange vandværker i Tyskland

Selvom CARIX teknologien er ny i Danmark, er den ingenlunde ny på markedet. Veolia Tyskland har 35 års erfaring med projektering, opførelse, indkøring og opstart af CARIX anlæg. Denne blødgøringsteknologi er velegnet til vandværker fra ca. 4-500.000 m3 pr. år og opad.

Anlægget i Solrød er sat i drift i april 2023 og producerer 1 million m3 blødgjort vand om året til forbrugerne. 
 

Deltagere i projektet

Krüger og Veolia Tyskland: projekterende og udførende for blødgøringsanlægget
Rambøll: bygherrerådgiver og projekterende på bygningsdelen af projektet
 

Kontakt
Jørgen Christian Iversen
M: 6023 8583
E: [email protected]
Vandforsyning
Hvis I som vandforsyning overvejer at blødgøre drikkevandet, tilbyder vi flere forskellige løsninger og teknologier. Se her hvilke metoder og teknologier, vi tilbyder.
Blødgøring
CARIX™ (CArbon dioxide Regenerated Ion eXchanger) repræsenterer den seneste udvikling indenfor ionbyttere til blødgøring. CARIX™ forbedrer drikkevandskvaliteten ved at fjerne uønskede kationer (som calcium og magnesium) og anioner (som sulfat, nitrat og klorid).