Hårdhedsgraden i drikkevandet halveret hos ejerforening i København

78 lejligheder i en ejerforening på Islands Brygge har fået reduceret hårdheden i vandet fra 22-24 til 12 dH. Det er sket ved et blødgøringsanlæg leveret og monteret af Krüger Aquacare.


Vandet i Københavnsområdet er meget hårdt, hvilket kan føre til tilkalkede rør og installationer. Hofor og Frederiksberg Forsyning er ved at installere central blødgøring på deres nye vandværker, så de over en million danskere i Storkøbenhavn får blødt vand fra omkring 2029. Frem til da har ejerforeningen Bryggens Have i København besluttet at få installeret et blødgøringsanlæg i deres forening. 


Krüger Aquacare var foreningens konsulent rådgiver fra start til slut, hvor de med deres specialistviden vejledte bestyrelsen, og svarede på spørgsmål fra beboerne på generalforsamlingen. Efterfølgende leverede konsulenten en beregning på anlæg og drift, som gjorde bestyrelsen i stand til at træffe et valg på et oplyst grundlag. Valget blev et Delta P blødgøringsanlæg, der er et driftsøkonomisk og vedligeholdsvenligt ionbytningsanlæg til blødgøring af drikkevand. 


“Vi havde ret hurtigt et godt samarbejde med konsulenten fra Krüger Aquacare. I løbet af en arbejdsdag var anlægget oppe at køre, og det har fungeret upåklageligt lige siden. Jeg kan sige, at vi er glade for vores anlæg, fortæller Jesper Riishøjgaard, der er bestyrelsesformand i ejerforeningen Bryggens Have. 


Ejerforeningen Bryggens Have tegnede også en serviceaftale, hvilket betyder, at Krüger Aquacare jævnligt tilser anlægget. Det er yderst vigtigt, så beboerne er sikre på, at deres drikkevandskvalitet lever op til Drikkevandsbekendtgørelsen.


En af beboernes bekymringer før anlægget blev installeret, var nemlig hvorvidt vandets sundhed eller smag ville blive ændret. Men med serviceaftalen kommer en ekspert fra Krüger Aquacare og kontrollerer anlægget, så vandets sundhed ikke bliver påvirket. Og den gode smag af rent vand har heller ikke ændret sig, fortæller beboerne. 


Blødt vand og bæredygtighed

 Krüger er certificeret i FN’s Verdensmål af Bureau Veritas, og alle løsninger skal bidrage positivt til FN’s Verdensmål. Fordelene ved at blødgøre vandet er blandt andet, at reduceret kalk giver en bedre varmeoverførsel og dermed mindre brug af kemikalier og reduktion af affaldsmængden. Derudover vil foreningen opleve færre reparationer og udskiftning af fx elkedler og vaskemaskiner.

Hvad skal man være opmærksom på ved blødgøring af vand i ejendomme?

  • Det er muligt at indstille et drikkevandsgodkendt anlæg forkert, så drikkevandet ikke lever op til Drikkevandsbekendtgørelsen
  • Natriumkoncentrationen i vandet kan nogle steder i Danmark hurtigt stige til over Drikkevandsbekendtgørelsen på 175 mg/l, så en korrekt beregning inden installation er yderst vigtigt
  • Et forkert indstillet blødgøringsanlæg kan fjerne alt hårdhed i vandet og føre til “aggressivt vand” og dermed stor risiko for korrosion 

Derfor er det vigtigt, at anlægget bliver dimensioneret og efterset af professionelle.

Kilde: Danva
 

Kontakt
Projektingeniør
Procesvand/Blødgøring/Dosering
M: 6023 8596
E: [email protected]
Blødgøring
Med et blødgøringsanlæg slipper I for mange af de kalkaflejringer, der skaber problemer i ejendommens rør og varmtvandsinstallationer. Blødgøring mindsker generne for beboerne og reducerer mængden af kemikalier fra afkalkningsmiddel, vaskepulver mv. Blødgøring er en effektiv, billig og miljørigtig løsning. 
Teknologi
Delta-p® blødgør drikkevandet og forhindrer dermed effektivt kalkbelægninger i maskiner og anlæg, på armaturer, overflader og i alle vandførende installationer hos vandforsyningens kunder.