Bjergmarken Renseanlæg får nye kædeskrabere i plast

Det sjællandske forsyningsselskab FORS A/S har fået nye kædeskrabere i plast på renseanlægget Bjergmarken ved Roskilde. De er nemme at håndtere og del af en fuldautomatisk proces.

 

Krüger har leveret og installeret kædeskrabere til alle Bjergmarkens 9 efterklaringstanke. Det betyder, at FORS A/S har fået sit anlæg opgraderet med et komplet sæt af plastkædeskrabere sammen med trækstationer med plastkædedrift. De gamle kædeskrabere var efter 25 års drift ved at være udslidte. Ved at udskifte stålkæder på trækstationerne slipper man samtidig for at smøre kæderne i oliebade. De nye plastkæder bliver simpelthen smurt af vandet.
 

- Det var rettidig omhu at skifte de gamle ud nu. Samtidig var det blevet svært at skaffe reservedele. I princippet er det en 1 til 1 udskiftning, men de nye kædeskrabere er med glide skinner, hvor de gamle var med hjul. Det gav flere sliddele, som skulle udskiftes. Den opgraderede version er oppe at køre nu og lever fuldt op til vores forventninger, siger Lars Lund Schjødt, der er Teamleder hos FORS A/S.

 

Fuldautomatiske processer får det til at glide

Kædeskraberne, der er udviklet og produceret af det svenske firma VA Teknik, er ikke særligt tunge og er nemme at håndtere. De kræver nærmest ingen manuel indsats, da processerne er fuldautomatiske.

Vi skulle bare tømme tankene og gøre dem rene, inden Krügers folk skulle komme. De klarede selv resten. Det er en stor fordel, at de kender spildevandsbranchen så godt. Det hele glider bare.
Lars Lund Schjødt
Teamleder hos FORS A/S

Han glæder sig over samarbejdet omkring installationen, hvor Krüger har stået for hele processen med levering og installation. Kun el-delen har FORS selv stået for.

 

Effektiv skrabning optimerer energiforbruget

Plastkædeskraberne smøres i princippet automatisk af spildevandet. Kædeskraberne har altid været af plast og af samme producent, men tidligere brugte man metalkæder i trækstationerne til at trække kæder og glasfiberskrabere i hvert bassin. Trækstationerne var installeret i indkapslede oliebade og var besværlige at håndtere i forbindelse med service. Det gav et dårligt arbejdsmiljø, ligesom der var risiko for forurening af bassinvandet. Brudstyrken ved plastkæderne ligger ca. på samme niveau som metalkæder.

- Plastkædeskraberne foretager en meget effektiv skrabning af slam, sand eller fedt og tilpasses det enkelte anlæg. Samtidig er der stort set intet vedligehold. Måske skal der tages et led ud af kæden, men det er også alt, siger Søren Juul Hansen, der er salgschef hos Krüger.
 

Skraberne i efterklaringstankene på Bjergmarken er 45 meter lange, 7 meter bredde og 8 meter dybe. Processen kører normalt 0,7 meter pr minut og konfigureres med antallet af skrabere inden levering. Det er samtidig muligt at lave overvågning af kædeskraberne, som styrker den daglige drift.
 

- Styringen af installationerne er enkel og materialets lave vægt gør, at man kan bruge en relativt lille motor til at trække kæderne. Motoren, der trækker kæderne i Bjergmarken, er kun på 0,18 kW, så der er lavere udgifter til drift og vedligehold. De nyudviklede trækstationer har samlet et lavere energiforbrug end de gamle, siger Søren Juul Hansen.

 

Reduceret klimaaftryk

Kædeskraberne kan installeres enten med bundskrabning, klaringstanke og sandfang eller ved afskrabning på vandoverfladen i fedtfang. Skraberne bruges både på for- og efterklaringstanke til at skrabe og samle slammet, så det kan sendes videre til efterfølgende slambehandling.
 

Da Krüger er certificeret i Verdensmålene, skal også installationen på Bjergmarken leve op til det. Derfor stiller Krüger både krav til sig selv og til leverandøren Hydria Water (tidligere VA Teknik) om bæredygtighed.

- Hydria Water har udviklet kædeskrabere i høj kvalitet med en meget lang levetid. De bidrager derfor til forsyningsselskabernes cirkulære økonomi, fortæller Ellen Gremo, der er marketingschef hos Hydria Water.
 

Kædeskraberne slides kun ganske lidt, selv om de udfører deres funktion i et udfordrende miljø. Den nuværende udformning er et resultat af et konstant fokus på udvikling af komponenter, så klimaaftrykket løbende bliver reduceret.

- Fx har vi reduceret plastforbruget i glideskoene med 45% uden at forkorte levetiden, siger Ellen Gremo. Hver enkelt skraber glider på en glidesko i hver side af bassinet.
 

Hydria Water er af miljøhensyn for længst gået væk fra stålkæder med oliesmøring, som krævede motorer på 2-3 kW for at kunne trække kæderne. Modsat medfører Hydria Waters plastskrabere, at Bjergmarken kun har brug for motorer på 0,18kW. Det er et afgørende bidrag til reduktion af energiforbrug og lav CO2-udledning.

Kontakt
Tom K. Jørgensen
Salgsansvarlig, udstyr & komponenter
M: 2760 0379
E: [email protected]

Claus Skovgård Nielsen
Maskinteknisk specialist
M: 4212 0878
E: [email protected]

Claes Barlebo
Teknisk konsulent
M: 27 60 03 66
E: [email protected]

* Renseanlægget Bjergmarken i Roskilde håndterer dagligt spildevand for ca. 56.000 kunder
* Anlægget er normalt belastet mellem 70% - 90%
* Krüger er forhandler af Hydria Waters kædeskrabere i plast i Danmark
* Krügers servicefolk kan rådgive, installere og servicere renseanlæggene og desuden også levere reservedele
* Krüger har installeret kædeskrabere i plast på en lang række renseanlæg bl.a. i Faxe, Helsingør, Nakskov, Melby, Frederikshavn, Nyborg, Roskilde, Viborg og på de københavnske anlæg Lynetten og Damhusåen.

 

Renseanlæg
Da Hillerød Forsyning pludselig stod med en nedbrudt overfladebelufter på et renseanlæg, var der behov for akut hjælp. Den kom fra Krüger Service, der kunne stille med en nødbelufter i løbet af en time, så renseanlægget hurtigt kom op at køre igen. Det førte senere til en permanent løsning.