Danmarks første CARIX® blødgøringsanlæg installeres på Solrød Vandværk

Den 30. oktober skrev vi under på en kontrakt med det forbrugerejede Solrød Vandværk a.m.b.a. om levering af et CARIX® anlæg til blødgøring af vandet på deres eksisterende vandværk. Det er det første CARIX®-anlæg, der er solgt uden for Tyskland, og det skal nu være med til at levere blødgjort, rent og sundt drikkevand til borgerne i Solrød, som også miljøet nyder godt af.

 

I Solrød har de en ambition om at levere drikkevand, der skal være blandt det bedste i Danmark. Den ambition vil vi gerne være med til at indfri og har netop indgået en aftale om at levere vores moderne blødgøringsteknologi til vandværket. CARIX® teknologien er velkendt i Tyskland men ny i Danmark, hvilket gør Solrød Vandværk til det første sted i Danmark, der får installeret et CARIX® anlæg. 
 

Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med  vores søsterselskab VWT Tyskland, der leverer procesdesignet og procesmæssige nøglekomponenter, mens Krüger står for overordnet projekt- og projekteringsledelse, indkøb, montage, tilsyn og idriftsættelse. 
 

CARIX®-teknologien er simpel i sin opbygning, bruger ikke kemikalier og er baseret på  ion-bytning med forbrug af CO2. Den er væsentligt nemmere at vedligeholde og drifte end mange andre metoder, hvilket gør den specielt velegnet til mindre og større vandværker, der ikke har mulighed for at have folk gående fast på vandværket.

 

Blødt vand i hanerne er også godt for miljøet

Vandet i Solrød Kommune har en hårdhedsgrad på 21°dH, hvilket betyder, at vandet i kommunen går under betegnelsen “hårdt vand”. En undersøgelse fra 2020, hvor 46% af forbrugerne deltog, viste  at 8 ud af 10 af de adspurgte forbrugere ønskede, at Solrød Vandværk fik installeret et centralt blødgøringsanlæg som alternativ til private husinstallationer, der giver stor og skadelig saltudledning til kloak. 
 

Med udsigten til blødt vand på 10°dH i hanerne kan de 20.000 borgere, der forsynes med vand fra vandværket i Solrød også se frem til besparelser på rengøringsprodukter og afkalkning af maskiner, installationer og fliser. Det betyder et reduceret energiforbrug, når vandet sendes ud til brugerne, ligesom der vil være færre reparationer. Det er en god investering i bæredygtighed, ligesom skyllevandet fra CARIX® anlægget ikke har en negativ påvirkning på vandmiljøet, da det ikke indeholder kemikalierester.

 

Større drikkevandssikkerhed for forbrugerne

Undersøgelsen fra Solrød viste også, at næsten halvdelen af forbrugerne i Solrød var villige til at investere i et privat blødgøringsanlæg af vandet. Selvom det er forståeligt, at forbrugerne ønsker blødt vand, er der en række udfordringer ved decentral blødgøring. I april i år bragte DANVA en artikel om en dansk- hollandsk undersøgelse, der sammenlignede tre teknologier til central blødgøring (bl.a. CARIX®) med tre teknologier til decentral blødgøring. Det viste, at decentrale blødgøringsteknologier var 8-10 gange dyrere end de centrale teknologier. 

Derudover pegede artiklen på tre bekymrende forhold, som er velkendte blandt procesfolk i vandbranchen. De decentrale anlæg kan have negative konsekvenser for drikkevandskvaliteten og vandforbruget, ligesom der er en øget risiko for at vandet bliver aggressivt og kan medføre korrosion. Det skal de ikke tænke på i Solrød, hvor de nu får central blødgøring af deres drikkevand. 

 

Fordele ved CARIX® 

 • Høj kvalitet af det blødgjorte vand, der opfylder alle drikkevandskrav
 • Forbrugerne sparer energi og bruger mindre opvaskemidler, vaskepulver og rengøringsmidler
 • Kræver kun energi og CO2 og har det lavest CO2-udslip/m3 blødgjort vand (“grøn teknologi”)
 • Fuldt automatiseret blødgøringsanlæg og regenerering 
 • Robust drift og ikke følsom for ændringer i kvaliteten af ikke-blødgjort drikkevand
 • Spildevandet er kulsyreholdigt “mineralvand” uden partikler
 • Leverandøren udvikler hele tiden teknologien (bl.a. med  energibesparende CO2-genindvinding og reduktion af vandspildet)

 

Anlægget forventes at være i drift fra maj 2023.
 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]

Carsten Zinn Lundberg
Markedschef
M: 6039 0737
E: [email protected]

FAKTA OM CARIX®

 • CARIX® står for Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchanger
 • Udviklet af Krügers søsterselskab Veolia Water Technologies Tyskland 
 • Ionbytningsanlæg der forbruger kuldioxid til blødgøring af vand i stedet for salt (NaCl)
   

Læs mere om teknologien her:

Vandforsyning
Hvis I som vandforsyning overvejer at blødgøre drikkevandet, tilbyder vi flere forskellige løsninger og teknologier. Se her hvilke metoder og teknologier, vi tilbyder.