Danmarks første CARIX® blødgøringsanlæg installeret på Solrød Vandværk

Den moderne blødgøringsteknologi CARIX® er for første gang blevet installeret på et vandværk i Danmark. Anlægget er efter planen succesfuldt indkørt i 2023, og tilbyder flere miljømæssige fordele som at være kemikaliefri.

Den 16. september blev Solrød Vandværks blødgøringsanlæg indviet. Det fremsynede vandværk havde som de første i Danmark valgt teknologien CARIX til at blødgøre vandet fra 21° til 9,5°dH. 

På Solrød Vandværk har de en ambition om at levere drikkevand, der skal være blandt det bedste i Danmark. Den ambition har vi været med til at indfri ved at installere vores moderne blødgøringsteknologi CARIX® på vandværket. 

Projektet blev udarbejdet i tæt samarbejde med vores søsterselskab Veolia Tyskland, der leverede procesdesign og procesmæssige nøglekomponenter, mens Krüger stod for overordnet projekt- og projekteringsledelse, indkøb, montage, tilsyn og idriftsættelse. 

Det har været et rigtig godt samarbejde med både Krüger A/S og Veolia Tyskland og de mange andre parter i dette projekt. Vi står i dag med det blødgøringsanlæg, vi ønskede, hvor vandet er blødgjort, tidsplanen overholdt, og jeg i dag bruger 1 time på vedligehold om ugen
- Hans Odder, Driftschef på Solrød Vandværk

Fremtidens teknologi i Danmark 

CARIX®-teknologien er velkendt i Tyskland men ny i Danmark. Flere danske vandværker er i gang med at installere den moderne teknologi. 

“Med dette moderne anlæg tager vi et stort skridt for miljøet. Vores nye blødgøringsanlæg blødgør vandet til vores forbrugere fra 21 dH til 9,5 dH på den mest bæredygtige måde. Desuden kan borgerne i Solrød se frem til markant lavere udgifter til renhold og udskiftning af apparater, da det er muligt at spare op til ca. 50% af forbruget til sæbe og rengøringsmidler, ligesom ledninger og armaturer er bedre beskyttet mod korrosion”, siger Hans Odder.

Blødgjort vand i hanerne er også godt for miljøet

Før installationen af CARIX® havde vandet i Solrød Kommune en hårdhedsgrad på 21°dH, hvilket gjorde det til “hårdt vand”. En undersøgelse fra 2020, hvor 46% af forbrugerne deltog, viste, at 8 ud af 10 af de adspurgte forbrugere ønskede, at Solrød Vandværk fik installeret et centralt blødgøringsanlæg som alternativ til private husinstallationer, hvilket giver stor og skadelig saltudledning til kloak. 

Med CARIX teknologien sparer de 90 tons salt udledt til kloak om året. Desuden kan man udnytte CO2 fra andre industrielle processer, ligesom teknologien har den laveste CO2 emission pr. m3 sammenlignet med andre blødgøringsteknologier. Derudover har CARIX 50% lavere energiforbrug end ved membranafsaltning.

Fordele ved CARIX® 

* Miljømæssige fordele
-  Kemikaliefri blødgøring, kun CO2  tilsættes
-  CO2 fra andre industrielle processer udnyttes (f.eks. gæring)
-  Spildstrømmen indeholder kun de fjernede salte og CO2 
-  Laveste CO2 emission pr. m3 sammenlignet med andre blødgøringsteknologier

* Driftsvenligt
  -  Fuldautomatisk og let at passe 
  -  Kræver normalt ikke andre kompetencer end de, der allerede findes i driften
  -  Sikkert, robust og fleksibelt

*Sundt drikkevand
-  Tilfører ikke salte og øger således ikke vandets natrium- eller kloridindhold
-  Kan fjerne anioner som nitrat, sulfid og klorid
-  Minimerer risikoen for korrosivt vand

*Velafprøvet og -dokumenteret
-  Flere danske anlæg undervejs
-  Installerede på mere end 25 anlæg i Tyskland
-  Certificeret efter tyske drikkevandsstandarder og normer

Større drikkevandssikkerhed for forbrugerne

En undersøgelse blandt Solrøds borgere før projektet viste, at næsten halvdelen af forbrugerne i Solrød var villige til at investere i et privat blødgøringsanlæg af vandet. Selvom det er forståeligt, at forbrugerne ønsker blødt vand, er der en række udfordringer ved decentral blødgøring. I april 2022 bragte DANVA en artikel om en dansk- hollandsk undersøgelse, der sammenlignede tre teknologier til central blødgøring (bl.a. CARIX®) med tre teknologier til decentral blødgøring. Den viste, at decentrale blødgøringsteknologier var 8-10 gange dyrere end de centrale teknologier. 

Derudover pegede artiklen på tre bekymrende forhold, som er velkendte blandt procesfolk i vandbranchen. De decentrale anlæg kan have negative konsekvenser for drikkevandskvaliteten og vandforbruget, ligesom der er en øget risiko for, at vandet bliver aggressivt og kan medføre korrosion. 

Kontakt
Jørgen Christian Iversen
M: 6023 8583
E: [email protected]
Vandforsyning
Hvis I som vandforsyning overvejer at blødgøre drikkevandet, tilbyder vi flere forskellige løsninger og teknologier. Se her hvilke metoder og teknologier, vi tilbyder.
Blødgøring
CARIX™ (CArbon dioxide Regenerated Ion eXchanger) repræsenterer den seneste udvikling indenfor ionbyttere til blødgøring. CARIX™ forbedrer drikkevandskvaliteten ved at fjerne uønskede kationer (som calcium og magnesium) og anioner (som sulfat, nitrat og klorid).