Herning Vand opdaterer og udvider SewerView

Ved at få vist sine afløbsdata visuelt og live på en storskærm får drifts- og planlægningsfolk hos Herning Vand større værdi af selskabets mange flow- og niveaumålere. Det sker ved hjælp af SewerView systemet, der er koblet til Hubgrade™ Performance, som Herning Vand har installeret.

 

Derudover har de opgraderet fra den oprindelige version af SewerView til den nye cloud baserede version, ligesom de har udvidet løsningen med visning af data fra seks supplerende stationer. Opdateringen indbefatter redesign af brugerfladen med en række udvidede funktioner.  


-Vi ønsker at optimere vores system bl.a. så regnvandet bliver ledt mest hensigtsmæssigt til vores renseanlæg. Det kan et bedre visuelt overblik hjælpe os med, siger Claus Hemmingsen, der er projektleder hos Herning Vand.


Han forventer også, at SewerView giver en bedre forståelse både mellem afdelingerne og internt i den enkelte afdeling. SewerView henter via Hubgrade Performance data fra selskabets SRO system og fra en ekstern leverandør.


-Vi sørger for, at data fra flow- og niveaumålere bliver tolket og vist live på en skærm, hvor man visuelt nemt kan aflæse flow, vandstande og bassinfyldninger, siger Nikolaj Mølbye, der har været projektleder.  


SewerView er en velegnet tilbygning til Hubgrade Performance, der giver det overblik, som ellers er svært at få. Samtidig er programmet brugerstyret, så brugerne ser det, der er aktuelt, ligesom de kan bede om at trække bestemte tal og oplysninger frem. 


Større glæde af egne data

Herning Vand får mere glæde af deres data, end de har haft hidtil. De får en visualisering af tolkede data i langt højere grad end før og får et bedre indblik i, hvordan afløbssystemet fungerer særligt under regn, hvilket har været et udtrykt ønske fra dem.

Helt generelt er det en del af planen med SewerView, at produktet fremadrettet skal tolke og lave statistik på en række data. Det kunne eksempelvis være omkring uvedkommende vandindtrængning og nedbør.


-Vi har udvidet med et modul, som gør, at vi kan beregne, hvor store mængder uvedkommende vand, der trænger ind – på basis af målinger fra en vilkårlig periode. SewerView gør det nemlig også nemmere at aflæse og bruge den historiske udvikling, siger Nikolaj Mølbye.

Kontakt
Nikolaj Mølbye
Projektleder
M: 5213 0406
E: [email protected]

Alex Torpenholt Jørgensen
Projektleder
M: 6037 0743
E: [email protected]
Online styring
Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant.