Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter (MEREFF)

Udviklingsprojekt støttet af MUDP

96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i patienternes hjem. Derfor ender langt hovedparten af de miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I MEREFF projektet bliver medicinresterne nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand. I projektet skal de optimale driftsparametre ved forskellige driftsforhold bestemmes, så medicinfjernelsen kan opskaleres til fuldskala.


I MEREFF arbejdes på basis af en patenteret metode med en avanceret biofilmbaseret renseproces til fjernelse af lægemidler, pesticider, andre mikroforureningsstoffer og svært omsætteligt organisk materiale i udløbet fra spildevandsrenseanlæg. 
 

Projektets formål er at bringe et proof-of-concept videre til en færdig løsning i pilotskala, der baseres på en speciel udviklet biofilm og driftsrutine. Den udviklede efterpoleringsteknologi, som relativt simpelt kan etableres på eksisterende renseanlæg, vil være et biologisk og energibesparende alternativ til den, ressourcekrævende fjernelse af miljøkritiske stoffer fra spildevand, som anvendes i dag. Den foregår ofte ved tilsætning af ozon eller gennem aktivt kul.
 

Foreløbige resultater

Pilotforsøgene er succesfuldt afsluttet september 2020, hvor pilotanlægget har kørt fuld automatisk uden problemer i 14 måneder. Pilotdriften har givet os erfaringer med, hvorledes fjernelsen af miljøfremmede stoffer er ved forskellige driftsforhold. Fx gav de store mængder regn i foråret 2020 god læring i forhold til optimering af driftsforholdene i anlægget.

Indtil februar 2021 pågår prøve- og dataanalyse samt rapportskrivning. De indledende resultater viser, at særligt kontraststoffer kan fjernes rigtig godt med biofilm, hvilket er meget overraskende. Desuden har vi gennem pilotforsøget erfaret, at biofilmens alder er afgørende for, hvilke medicinrester der bliver nedbrudt. Disse erfaringer gør, at vi fremadrettet kan designe de mest optimale biofilmssammensætninger ifht. hvilke medicinrester der findes i spildevandet.
 
 

Tid og økonomi

Projektet gennemføres i perioden december 2017 til marts 2021

Budget: kr. 7.975.605

Heraf kommer kr. 3,574,511 fra MUDP, der støtter projektet.

Projektets deltagere

Vi gennemfører projektet i samarbejde mellem Herning Vand A/S, Teknologisk Institut, DTU Miljø, Aarhus Universitets Hospital, Region Midtjylland, Hillerød Spildevand A/S og DNV-Gødstrup.

Teknologi
Dette er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig teknologi baseret på AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Bio Reactor) til rensning for miljøfremmede stoffer bl.a. lægemiddelstoffer.
Kontakt
PhD, Procesingeniør
M: 4212 0892
E: [email protected]
Spildevand
Alt for mange uønskede lægemiddelstoffer fjernes ikke i det kommunale renseanlæg og ryger derfor videre ud i vandmiljøet. Det forskningsbaserede MERMISS projekt på Skejby Sygehus ved Aarhus – og nu også et afledt projekt på Herning Vands renseanlæg – viser, at det er muligt at rense en stor del af de uønskede stoffer væk.